Hold en brandsikker sankthans aften

19 juni, 2012 | 06:00

Sankthansaften opstår der dobbelt så mange brande som på en normal aften og nat. Med nogle få gode råd kan du få en festlig og brandsikker aften.
 
På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. På sankt-hansaften ligger tallet i gennemsnit på ca. det dobbelte.
 
For at sikre at det kun er sankthansbålet, der går op i røg sankthans aften, bør du følge disse gode råd:
 
• Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald.
• Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før det skal tændes.
• Vær omhyggelig, når du opbygger dit bål. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder.
• Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.
• Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
• Sørg for at bålet er helt slukket, når du forlader det.
 
Hold sikker afstand til bålet
 
Afstandsreglerne er fastsat ved lov. Sankthansbål skal således være placeret i en afstand af mindst
• 30 meter fra bygninger med hårdt tag
• 60 meter fra brændbare markafgrøder
• 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale
• 200 m fra oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage m.m. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer
• 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.
 
Detaljerede angivelser af mindsteafstande til bygninger, bevoksning og materialer kan findes i be-kendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
 
 
 
På Beredskabsstyrelsens hjemmeside brs.dk er der oprettet et tema med regler og råd om afbrænding af sankthansbål.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder