Stadig flere rapporterer om utilsigtede hændelser

15 juni, 2012 | 07:50
Arkiv

 

Antallet af rapporteringer om utilsigtede hændelser i det nordjyske sundhedsvæsen stiger. Det viser, at sundhedspersonalet i langt højere grad forholder sig åbent til de utilsigtede hændelser og er med til at forbedre patientsikkerheden.
 
Vi vil lære af hændelserne til patientens bedste
Den nyeste opgørelse over utilsigtede hændelser for Region Nordjylland viser, at der i 2011 var rapporteret 4365 utilsigtede hændelser i det nordjyske sundhedsvæsen.
Størstedelen af disse er registreret på sygehusene. Her er der tale om en stigning på 11 % i forhold til året før.
 
– Det er positivt, for det afspejler, at der arbejdes målrettet med patientsikkerhed. Sundhedspersonalet er på den måde med til at sikre, at vi lærer af hændelserne, så vi opnår større sikkerhed for patienten, siger sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen.
 
Den største årsag til de utilsigtede hændelser skyldes medicinering. I 2011 gjaldt det for 29 % af hændelserne.
 
Nu er hele sundhedsvæsnet med
Patientsikkerhedsordningen omkring utilsigtede hændelser blev udvidet i september 2010, så det nu ikke kun er sygehuse og Psykiatrien, der skal rapportere om utilsigtede hændelser.
I dag gælder ordningen hele sundhedsvæsnet, så de praktiserende læger, den kommunale sundhedssektor, det præhospitale område, apotekerne og specialsektoren, i dag også er indbefattet af ordningen.
 
– Det giver god mening, at vi på tværs i sundhedssystemet skal lære af de utilsigtede hændelser. Derfor har vi blandt andet forskellige samarbejdsfora på tværs af sektorer, som skal sikre, at vi sammen lærer af hændelserne, siger Jens Winther Jensen.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder