Forslag til nyt medlem af Aalborg Universitets bestyrelse

15 juni, 2012 | 05:30

Aalborg Universitets bestyrelse skal have nyt bestyrelsesmedlem. Derfor indkalder AAU nu begrundede forslag til en ny kandidat, og alle er velkomne til at bidrage med forslag.
I forbindelse med udvælgelsen af den mest kvalificerede, eksterne kandidat, vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:
*Kandidaten skal have baggrund fra en kulturinstitution og/eller en humanistisk baggrund
*Kandidatens fokus foretrækkes at være nationalt frem for regionalt
*Kandidaten skal være i besiddelse af ledelseserfaring, gerne bestyrelseserfaring
*Kandidaten skal optimalt set have erfaring med formidling og/eller forskning.
Da, der er tale om et såkaldt ’eksternt medlem’, må kandidaten ikke være ansat eller studerende på Aalborg Universitet.
Bestyrelsesposten skal besættes i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2016.
 
Indsendelse af forslag
Enhver kan indsende begrundede forslag til kandidater, bilagt kandidaternes CV og kontaktinformationer.
Forslagene skal være AAU i hænde senest mandag d. 3. september 2012 og sendes til:
Aalborg Universitet
Ledelsessekretariatet
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø
Kuvertens mærkes ’Nyt bestyrelsesmedlem’.
Efter modtagelse af forslag vil AAU’s bestyrelse vurdere de foreslåede kandidater og indstille en kandidat til nærmere godkendelse hos AAU’s udpegningsorgan, der består af AAU’s bestyrelsesformand samt to personer udpeget af hhv. AAU’s alumneforening Kandidatnet samt den europæiske sammenslutning af innovative universiteter, ECIU.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder