Natura 2000-handleplaner i offentlig høring

12 juni, 2012 | 06:45
Arkiv

 

Aalborg Kommune har udarbejdet forslag til handleplaner for realisering af de statslige Natura 2000-planer, der berører kommunen. Handleplanerne er i offentlig høring i perioden 8. juni 2012 til 20. august 2012.
 
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Formålet med områderne er at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Aalborg Kommune har andel i 6 af disse naturbeskyttelsesområder.
 
Natura 2000-handleplaner for Aalborg Kommune
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder