Aalborg Sygehus opretter Sexologisk Klinik pr. 1. juni

24 maj, 2012 | 09:27

Patienter får nu særlig rådgivning og hjælp til sexologiske problemer
Pr. 1. juni opretter Aalborg Sygehus en sexologisk klinik. Den bliver et tilbud på højeste faglige niveau til patienter i såvel Region Nordjylland som andre regioner.
 
Tæt samarbejde med Psykiatrien og andre sygehuse
Sexologisk Klinik er en tværfaglig klinik, hvor man vil rådgive og behandle patienter med sexologiske problemer. Klinikken vil få et tæt samarbejde med relevante afdelinger på sygehuset, Psykiatrien og de øvrige sygehuse i regionen, herunder Sygehus Vendsyssel, der allerede har en velfungerede sygeplejefaglig sexologisk rådgivning.
 
Sexologisk Klinik bliver en selvstændig afdeling under Anæstesi-, Børne- og Kirurgicentret. Til at stå i spidsen for klinikken er ansat ledende overlæge Astrid Højgaard, som er specialist i klinisk sexologi.
 
– Sexologisk Klinik skal samle og udvikle de tilbud, der allerede er på sygehuset og andre steder i regionen. Som universitetshospital er det vigtigt at kunne tilbyde rådgivning og behandling også på dette område. Med ansættelsen af Astrid Højgaard bliver det en af landets mest kompetente eksperter, der vil etablere en klinik på højeste faglige niveau, siger lægefaglig direktør Morten Noreng.
Skal tilbyde behandling og forskning på højeste niveau
Overlæge Astrid Højgaard er speciallæge i gynækologi og obstetrik og uddannet sexolog med nordisk autorisation. Hun kommer fra en stilling som leder af Jysk Sexologisk Klinik ved Regionshospitalet Randers. Hun angiver to hovedårsager til, at sexologi er en vigtig opgave for universitetshospitalet.
 
– Seksualitet er med til at gøre, at vi føler os raske og som hele mennesker. Desuden er vi som behandlere med til at påføre patienterne sexologiske problemer f.eks. i forbindelse med operation, stråle- eller medicinsk behandling. Vi er forpligtede til at følge op på de skader, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for en klinik, hvor vi både vil behandle og lave forskning og udvikling på højeste europæiske niveau, siger Astrid Højgaard.
 
Sexologisk Klinik vil få ansvar for at udrede og behandle seksuelle dysfunktioner hos kvinder og mænd, enlige og par. Målgruppen er en bred vifte af patienter, hvor patientforløbet involverer sygehusene, psykiatrien og primær sektor.
 
Tæt universitetssamarbejde
Klinikken vil arbejde tæt sammen med universiteterne i Aarhus og Aalborg. Astrid Højgaard er netop blevet ansat som lektor på Aalborg Universitet og skal blandt andet udvikle en masteruddannelse i klinisk sexologi, ligesom hun skal undervise og vejlede læge- og psykologistuderende.
 
Patienter vil blive henvist til behandling på Sexologisk Klinik via enten egen læge eller behandlende sygehusafdeling.
 
– Vi vil behandle både enlige og par. Erfaringen viser, at enlige udgør omkring 20 procent af dem, vi behandler, mens par udgør 80 procent. Og på længere sigt håber jeg, at vi kan etablere gruppebehandling, f.eks. for kvinder, der er brystkræftopererede, siger Astrid Højgaard.
 
Yderligere informationer
• Sexologisk Klinik vil blandt andet behandle:
Manglende sexlyst, smerter ved samleje, skedekramper (vaginisme), rejsningsbesvær, manglende udløsning og for tidlig udløsning, sex-afhængighed og seksuelle følger af alvorlige sygdomme: brystkræft og andre kræftsygdomme, diabetes og hjertekarsygdomme.
 
• Sexologisk Klinik får adresse på Vesterbro 14 i Aalborg, samme sted som også huser Gynækologisk Ambulatorium.
 
• Ud over Sexologisk Klinik på Aalborg Sygehus findes der to sexologiske klinikker i Danmark: Jysk Sexologisk Klinik, Regionshospitalet Randers og Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder