Ejendomsmæglerpris hjælper skadede danske soldater

14 maj, 2012 | 08:54
Presse

Ejendomsmæglernes Fond markerede Dansk Ejendomsmæglerforenings 100 års jubilæum ved at uddele en ekstraordinært stor pris. Æren tilfaldt C. W. Obel Ejendomme A/S, der modtog hæderen men lod organisationen Støt Soldater & Pårørende få de medfølgende 100.000 kr.
Ejendomsmæglernes Fond stod for et af de festlige højdepunkter på Dansk Ejendomsmæglerforenings 100 års jubilæumsreception i Tivoli Congress Center i København i fredags. I anledning af brancheforeningens runde fødselsdag havde Fondet, som næsten hvert år i et kvart århundrede har uddelt Ejendomsmæglerprisen, valgt at forhøje beløbet, der følger med æren, fra 75.000 til 100.000 kr.
”Ejendomsmæglerprisen tilfalder altid en person, et selskab eller en organisation, som på en eller anden måde har bidraget til at fremme ejendomsmæglererhvervet, eller har bidraget til positivt at påvirke ejendomsmæglerens hverdag,” erklærede statsaut. ejendomsmægler og valuar, MRICS Steen Royberg fra Aalborg, der er formand for Ejendomsmæglernes Fond. Herefter røbede han, hvem Fondets bestyrelse havde udpeget som værdig modtager af Ejendomsmæglerprisen 2012:
”Virksomheden C.W. Obel A/S har altid haft et stort socialt engagement, og i 1956 tog Asta Obel initiativ til at stifte Den Obelske Familiefond, som siden har uddelt mange millioner af kroner til forskning og sociale formål. I år 2000 stiftedes Ejendomsselskabet C. W. Obel Ejendomme A/S, som er dette års prismodtager.
C. W. Obel Ejendomme A/S har på 12 år opbygget et stort og veldrevet ejendomsselskab, som i dag ejer ejendomme i Aalborg, Aarhus og især i København. Her har mange erhvervsmæglere haft glæde af at samarbejde med et selskab, som erkender og anvender de spidskompetencer, ejendomsmæglere besidder. Endvidere opkøber og renoverer C.W. Obel Ejendomme A/S klassiske ejendomme, indgår i byfornyelse samt etablerer nye domiciler til udlejning,” lød begrundelsen, hvorefter Steen Royberg bad adm. direktør for C. W. Obel Ejendomme A/S, Søren Hofman Laursen, om at træde frem og modtage prisen.
Søren Hofman Laursen takkede og tilføjede straks, at C. W. Obel Ejendomme A/S med glæde tager imod hæderen, men ønsker at de medfølgende penge går til foreningen Støt Soldater & Pårørende for dens arbejde med at hjælpe danske soldater, der kommer hjem fra krig med fysiske og psykiske mén.
Derfor blev beløbet overrakt til næstformanden for Støt Soldater & Pårørende, Steen Vig Jørgensen, der i sin takketale fortalte om foreningens arbejde:
”Støt Soldater & Pårørende er startet af tidligere og nuværende soldater. I de sidste tre år har vi uddelt lidt over 2 mio. kr., bl.a. til genoptræning af veteraner og til ombygning af boliger, så de bliver mere handicapvenlige. Vi sender veteraner til internationale sportscamps, dels for at de psykisk kommer videre, og dels for at de kan nyde et ophold under varme himmelstrøg og komme i bedre fysisk form. Vi har også givet økonomisk støtte til, at et hold veteraner kunne deltage i New York Marathon, hvor både løbere og kørestolsbrugere kan være med. Derudover hjælper vi familier, der er splittede efter soldatens hjemkomst, og tilbyder dem bl.a. psykologhjælp og rekreationsophold.
Tak til C. W. Obel Ejendomme A/S og Ejendomsmæglernes Fond for den utroligt flotte donation.”
Forrest på billedet ses fra venstre: næstformanden for Støt Soldater & Pårørende, Steen Vig Jørgensen, adm. direktør for C. W. Obel Ejendomme A/S, Søren Hofman Laursen, og formanden for Ejendomsmæglernes Fond, Steen Royberg. I baggrunden står bestyrelsesmedlemmer fra Ejendomsmæglernes Fond, ligeledes fra venstre: Claus Algren, Palle Ørtoft, Kristian Højslet og Aalborgs borgmester Henning G. Jensen.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder