Samarbejde giver højere tilfredshed hos patienter

3 maj, 2012 | 06:14

Patienter giver sygehusene i Region Nordjylland en meget høj vurdering i den årlige LUP for 2011 (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser). En positiv fremgang ses blandt andet ved sygehusenes fokus på overgangen mellem sygehus og kommune.
 
Sygehusene i Region Nordjylland får i forhold til resten af landet en bedre vurdering på samarbejde med kommuner om patienters udskrivelse.
 
Det er et vigtigt samarbejde, som hjælper patienten i overgangen fra sygehus til behandling i hjemmet. Samlet har 91 procent af patienterne i Nordjylland et godt eller virkelig godt indtryk af samarbejdet.
 
Et projekt på Aalborg Sygehus har fx gjort personalet endnu mere opmærksomme på kommunens håndtering af borgerne før og efter udskrivelse. Projektet kaldes ”bytte-bytte sygeplejersker”, hvor sygehusets sygeplejersker kan få to dages studiebesøg i kommunen og sygeplejersker ansat i kommunen får modsat også to studiedage på sygehuset:
 
– Efter projektet begyndte er vi på afdelingen blevet mere opmærksomme på de ting, der for alle parter giver en bedre udskrivelse, siger Maria Andersen, sygeplejerske, Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus.
 
– Jeg fik en større indsigt i de udfordringer mine kolleger har i hjemmesygeplejen, når vi udskriver patienter fra sygehuset. Min oplevelse er, at langvarige, komplicerede patientforløb giver komplicerede udskrivelser, og der gør vi mest gavn, når sygehuset kommunikerer bedst muligt med kommunen, så vi undgår at informationer går tabt, siger Maria Andersen.
 
Sygehusene i hele regionen har også som de første i landet indført elektronisk kommunikation med kommunerne i Nordjylland.
 
Stor fremgang på Sygehus Vendsyssel
Samarbejdet med kommuner bliver også vurderet langt mere positivt af patienter på Sygehus Vendsyssel, hvor hele 95 procent af patienterne er positive i den nye undersøgelse i forhold til 85 procent i undersøgelsen i 2010.
 
Det skyldes en kombination af tre nye tiltag på sygehuset: informationsmøder med kommuner, temadage hvor personale fra hjemmeplejen og sygehuset mødes, og endelig er det indførelsen af it-systemet, siger Dorthe Trabjerg, kvalitetskoordinator, Sygehus Vendsyssel:
– Tilsammen har det gjort, at vi har udviklet en større forståelse for hinandens arbejde og vilkår. Vi har fået fokus på vigtigheden af at få afleveret patienten til den næste i kæden, så flere patienter oplever, at der bliver taget hånd om dem hele vejen gennem systemet, siger Dorthe Trabjerg.
 
Den positive udvikling i samarbejdet med kommunerne til gavn for patienterne er medarbejdernes fortjeneste siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland:
 
– Vi ser her en klar tendens til, at konkrete projekter med engagerede medarbejdere giver et positivt resultat med gladere patienter. Det er flot gået af personalet. Patienterne skal samtidig have tak for at ville deltage i undersøgelsen og give deres vurdering, for det kan være med til at højne kvaliteten på sygehusene, siger Jens Winther Jensen.
 
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder