Virusudbrud i neonatalafsnit er under kontrol

23 april, 2012 | 13:38

I weekenden blev der konstateret et udbrud af RS-virus på Neonatalafsnittet. Det har medført, at 14 for tidligt fødte børn er isolerede, og der er taget forholdsregler for at sikre, at smitten ikke spreder sig yderligere.
 
Alvorlig infektion men sjældent livstruende
Status mandag formiddag er, at fem er konstateret positive, dvs. de er smittede med virus, mens syv er under mistanke for at være smittet. Desuden er to børn i øjeblikket indlagte på Intensivafdelingen, Sygehus Nord, også smittede med RS-virus.
 
– RS-virus kan være en alvorlig infektion for nyfødte og specielt for de børn, der er født for tidligt, fordi deres immunsystem ikke er færdigudviklet. Den er dog uhyre sjældent livstruende, men vi tog selvfølgelig straks de nødvendige forholdsregler, da vi fik mistanke om, at der var smitte i afsnittet, siger ledende overlæge Erik Østergaard, Børneafdelingen.

De smittede børn er i samarbejde med hygiejneorganisationen blev samlede og isolerede på samme etage og –afsnit. De smittede er isoleret samlet, mens de børn, der er under mistanke, er isolerede på enestuer, så vidt muligt, indtil det er afklaret, om de er smittede. Der også er taget forholdsregler i forhold til forældre og personale, sådan at smitte ikke bringes til/fra stuerne.
 
– Derudover har vi kontaktet familierne til de børn, der er udskrevet inden for den seneste uge med henblik på at holde øje med, om børnene har symptomer. Det har medført, at to børn er kommet ind til undersøgelse, og at vi har indlagt et af dem med mistanke om smitte, siger Erik Østergaard.
 
De øvrige indlagte for tidligt fødte børn er samlet i Børneafdelingens andet neonatalafsnit, som ligger på en anden etage på Sygehus Nord. Det er ligeledes her, man vil tage imod for tidligt fødte børn i den kommende tid, indtil udbruddet af RS-virus er overstået.
 
Yderligere informationer
RS-virus
 
– RS-virus er et virus, der sætter sig på luftvejene. Den kan være årsag til akut bronkitis hos små børn og kan også udvikle sig til lungebetændelse. Virus rammer typisk børn under to år og ofte er det små børn, under seks måneder, der pådrager sig det. Det kan dog også ramme voksne i alle aldre, som kan bringe smitten videre til børn.
 
– RS-virus (står for Respiratorisk Syncytialvirus) er hyppigst forekommende i vintermånederne og det tidligere forår. Virus er meget smitsomt, og barnet kan blive meget medtaget, og indlæggelse kan være nødvendigt. Det er sjældent livstruende, og de fleste børn kommer sig uden mén.
 
– Symptomerne minder om dem, man får ved almindelig forkølelse, dvs. hoste og løbende eller stoppet næse. Temperaturen er som regel kun moderat forhøjet, 38–39 grader.
 
– Smittefaren kan formindskes ved god og hyppig håndvask, specielt når man har været i kontakt med snot og savl fra barnet.
 
– På Aalborg Sygehus behandles patienterne med CPAP. Det er et apparat, som laver luft med højt tryk, og som patienten er forbundet til via en slange og maske.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder