Trafikveje i landdistriktet får nyt asfalt

13 april, 2012 | 07:14

Fredag den 13. april 2012 underskriver rådmand Mariann Nørgaard på vegne af Aalborg Kommune en meget stor kontrakt med adm. direktør Hans Oluf Krog fra asfaltfirmaet Colas Danmark A/S. Kontrakten omfatter knap 400 km. trafikveje, hvor entreprenøren skal vedligeholde kørebanebelægninger, rabatter og vejens afvanding de kommende 15 år. Kontraktperioden er fra 1. april 2012 til 31. marts 2027 og har en samlet sum på 67 mio. kr., hvor kommunen årligt skal betale knap 4,5 mio. kr. fra asfaltkontoen.
 
Geografisk dækker kontrakten trafikveje i åbent land og gennemfart i byer udenfor stor-Aalborg og Nibe-området. Nibe-området er allerede omfattet af en funktionskontrakt, som startede i januar 2009. Nord for fjorden er alle trafikveje fra Vadum og til Hals-Hou området medtaget. Sønderfjords er det trafikvejene fra Dokkedal-Egense og til Nørholm og Sønderholm, som indgår i det vejnet, som Colas skal passe de kommende 15 år.
 
Aalborg Kommune har allerede erfaringer med denne kontraktform, da kommunen i forvejen har funktionskontrakter i to geografisk afgrænsede områder, Vestbjerg og Nibe-området. Der er gode erfaringer med funktionskontrakterne. Trafikanter og borgere oplever, at kommunen leverer en høj standard og komfort på kørebanerne fra kontraktens start. Dermed skabes de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter og sikrer optimal levetid og genanvendelse for det fysiske anlæg.
 
Rådmand Mariann Nørgaard hilser den nye kontrakt velkommen og er glad for at kunne ”lade blækket løbe” på kontraktpapirerne. For som Mariann Nørgaard siger: ”Nok er alle veje ikke lige trafikerede – men andelen af tunge køretøjer er voksende og med til at nedbryde store dele af vejene hurtigere. Især i landdistriktet opleves, at vejene ikke står mål med den belastning, de stadig tungere køretøjer påfører kørebanerne. Derfor syntes jeg, at vi fra byrådets side har lavet en god prioritering ved at afsætte så mange midler til en god vedligeholdelse af netop trafikveje i åbent land.”
 
I forlængelse heraf udtaler Administrerende Direktør i Colas Danmark A/S Hans Oluf Krog: ” Vi er i Colas utroligt glade for at have indgået kontrakten, der bl.a. er med til at styrke vores position og sikrer beskæftigelsen i Aalborg-området. Kontraktens længde giver os mulighed for bedre at kunne planlægge arbejdet, samtidig med at vi som specialister kan optimere belægningsløsningerne for Kommunen på sigt. Og jeg kan roligt sige at vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Aalborg kommune i denne kontrakt i årene fremover”.
 
Funktionskontrakter lægger en større del af ansvaret ud til den private aktør, og den finansielle risiko deles mellem partnerne. Til gengæld er kontrakterne lange, og kommunen og den private aktør er bundet til samarbejdet langt ud over den enkelte valgperiode. Herved bliver fokus oftest at finde gode og langtidsholdbare løsninger, som på både kort og langt sigt giver trafikanterne bedre veje.
 
Afslutningsvis siger Mariann Nørgaard: ”Det er en meget stor bevilling, der betyder, at der rulles asfalt ud på trafikvejene i landdistriktet i hele Aalborg Kommune, det bliver virkelig synlig for borgerne, og skaber værdi for hele Aalborg Kommune”.
 
Underskrift af kontrakten sker fredag den 13. april 2012, kl. 13.00 på Halsvej ved det vestlige byskilt til V. Hassing, når man kommer fra Stae.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder