Nordjyder vil gå på erhvervsgymnasier og tekniske gymnasier

27 marts, 2012 | 06:19


DET KOMPETENTE NORDJYLLAND: Der er igen i år stor interesse for at søge ind på de nordjyske gymnasier – særligt erhvervsgymnasierne og de tekniske gymnasier har oplevet en stigning i ansøgninger til det kommende skoleår.
 
I Region Nordjylland er der samlet set 5520 unge, som gerne vil starte på det almene gymnasium, hf, erhvervsgymnasiet eller det tekniske gymnasium. Det er en stigning på 1 % set i forhold til 2011. Størst er stigningen på de tekniske gymnasier, hvor søgningen er gået frem med 10 %. Tallene dækker over større udsving for såvel de enkelte institutioner, som geografisk set.
 
Erhvervsgymnasierne og de tekniske gymnasier
Der er i alt 1070 unge, som gerne vil starte på handelsgymnasiet (hhx), og 608 unge, der har søgt ind på de tekniske gymnasier (htx). Det svarer til stigninger på 5% og 10%.
 
Stigningerne gør sig gældende i det meste af Regionen. Institutionerne i Vendsyssel, Himmerland og Aalborg har alle oplevet fremgang fra 2011 til 2012, hvor der i Thy, på Mors og i Jammerbugt har været faldende søgning.
 
Gert Husum, uddannelseschef for hhx og htx på Erhvervsskolerne Aars:
– Det er opløftende, at handelsgymnasierne i Region Nordjylland for 2. år i træk samlet set oplever fremgang. Det tætte samarbejde med erhvervslivet i hhx-uddannelsen og det fokus, der er på erhvervsrettede fag, appellerer åbenbart til de unge. Både på regionalt plan og på landsplan er der en vækst på 5 % i søgetallene i år.
De tekniske gymnasier i Region Nordjylland har også i år opnået flotte optagetal. Siden 2005 har der været en vækst på 48 % til htx-uddannelsen. De kommende elever vælger i stigende grad studieretninger med naturvidenskabelige fag på A-niveau. På de fleste skoler har omkring 60 % af eleverne f.eks. valgt matematik på A-niveau, hvilket er absolut tilfredsstillende tal, siger Gert Husum.
 
De almene gymnasier og hf
Der er i alt 2906 unge, som gerne vil starte på en almen gymnasial uddannelse (stx), og 876 unge, der har søgt en 2-årig hf. Det er stort set på niveau med 2011.
 
Formand for Region Nordjyllands fordelingsudvalg rektor Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium:
– Stx og hf har i 2010, 2011 og også i 2012 haft en søgning som aldrig tidligere i Nordjylland. Det er vigtigt for Nordjylland, at mange unge får en uddannelse, for vi er nødt til at være dygtigere end andre. Stx og hf er til sammen de to største ungdomsuddannelser. Derfor er det glædeligt, at vi på stx og hf kan fastholde det høje ansøgertal og således bidrage til Nordjyllands fremtid. I 2012 ser vi at hf er gået frem. Hf tiltrækker specielt mange unge, der som 1. generation i en familie tager en gymnasial uddannelse. Herved bidrager stx og hf i 2012 mere til et bredt uddannelsesløft, og det er også specielt positivt i en region som vores, siger Søren Hindsholm.
 
Særligt i Thy og på Mors oplever skolerne en stigning i antallet af ansøgere til det almene gymnasium og hf. Også i Himmerland er der sket en stigning, mens der generelt i Vendsyssel er sket et fald i antallet af ansøgere. I Aalborg er søgningen stort set status quo set i forhold til 2011.
 
En koordinerende rolle
Region Nordjylland har en forpligtelse til at koordinere og sikre et geografisk relevant og dækkende udbud af ungdomsuddannelser i Nordjylland.
 
Regionsrådsformand Ulla Astman er meget glad for, at de unge endnu engang har udvist stor interesse for de gymnasiale uddannelser:
– Det er meget glædeligt, at vi forsat kan fremvise flotte søgetal til de nordjyske gymnasier. Der har været sat rekord i søgningen i de foregående år, og derfor er det flot, at vi kan være på niveau med 2011.
Nordjylland er den region, hvor flest unge forventes at få en ungdomsuddannelse. Vi har dog stadig brug for, at flere unge får enten en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse, før vi når den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Vi ved også, at overgangen fra de gymnasiale uddannelser til videregående uddannelse er høj, så man kan håbe på, at denne udvikling fortsat vil smitte positivt af på de videregående uddannelser i Nordjylland, som også i år har oplevet flot fremgang i antallet af ansøgninger, siger Ulla Astman.
 
Siden 2007 er antallet af unge, der søger ind på en af de 4 gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland steget med 16%
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder