Boligmarkedet får sin egen universitetsuddannelse

26 marts, 2012 | 09:18

Der går næppe en dag, uden at boligforhold på en eller anden måde bliver behandlet i medierne. Det gælder i særdeleshed huspriserne, men også hele udkantsproblematikken og de boligsociale problemer i landets store almene boligbebyggelser trækker mange overskrifter i pressen. Det vidner om, at boligen og hele boligmarkedet er et væsentligt omdrejningspunktet for samfundsøkonomien og for den enkelte borger.

”Det er derfor meget paradoksalt, at der hidtil ikke har været nogen universitetsuddannelse, som specifikt handler om boligforhold, på trods af boligområdets meget store samfundsmæssige betydning”, siger forskningschef Hans Thor Andersen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet.
SBi har set behovet for kandidater med forstand på boligforhold og boligøkonomi og slår derfor dørene op til en ny toårig kandidatuddannelse By, Bolig og Bosætning, der kan imødekomme behovet. Ansøgningsfristen til uddannelsen er 1. april 2012 på Aalborg Universitet, København AAU-Cph.
Den samfundsmæssige betydning understreges af tallene for boligmarkedets andel af den samlede samfundsøkonomi på ca. 30 pct. og boligudgifternes andel af en typisk families økonomi på ca. 20 pct.
Kandidaterne får en uddannelse, der giver dem overblik og dybtgående kendskab til detaljerne i boligmarkedets indretning. Det gør dem i stand til at kunne analysere udviklingstendenserne og rådgive myndigheder, organisationer og private aktører om hensigtsmæssige tiltag.
By og land i forandring
Byliv, boligforhold og befolkningens bosætningsmønstre har vidtrækkende betydning for både samfundet og den enkelte. Det ses bl.a. tydeligt i den verserende diskussion om landets udkantsområder. Skal områderne afvikles, når nu flere og flere vælger at bosætte sig i byerne, hvor der er vækst, uddannelsesmuligheder og job? Eller skal områderne tværtimod udvikles og i givet fald til hvad? Kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning har fokus på drivkræfterne bag bosætningsmønstre og forskellige indsatser.
Men også byerne er under forandring. Der sker til stadighed nye sociale opdelinger, ligesom bydele og til tider hele byer kan opleve positiv opblomstring eller negativ nedslidning. Vækst og stagnation er blandt de mest kendte årsager til forandringerne, men befolkningens alders- og husstandssammensætning, indkomst- og uddannelsesforhold, beskæftigelse m.m. spiller også en betydelig rolle for forandringerne i disse år. Denne udvikling ses både i Danmark og resten af Vesteuropa, og det betyder nye udfordringer for myndigheder, private virksomheder og befolkningen. Uddannelsen i By, Bolig og Bosætning giver et solidt grundlag for at foretage de relevante undersøgelser og analyser for at imødegå negative udviklingskonsekvenser.
Kandidatuddannelsen henvender sig til personer med en bachelorgrad inden for samfundsvidenskab, sociologi eller økonomi, hvad enten de er uddannet fra CBS, KU, AAU, SDU, AU eller RUC.
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Dbh.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder