Nordjylland har landets højeste andel af innovative virksomheder

22 marts, 2012 | 09:17

En ny analyse viser, at Nordjylland har landets højeste andel af innovative virksomheder. Det er særligt ny organisering samt nye processer, som de nordjyske virksomheder udmærker sig ved.
En mulig forklaring er, at regionens mange små og mellemstore virksomheder har været gode til at omstille sig i forbindelse med den globale krise.
 
Danmarks Statistik har netop offentliggjort en ny analyse af forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet. Heri står det klart, at der er flere innovative virksomheder i Nordjylland end i nogen af landets øvrige regioner. Helt præcist er 50,8 pct. af virksomhederne innovative sammenlignet med et landsgennemsnit på 47,2 pct. som især virksomheder i hovedstadsområdet er med til at trække op.
 
Innovation skabes med omstilling og nye processer
Analysen dækker perioden 2008-2010 og bygger på en rundspørge blandt 4.300 repræsentativt udvalgte virksomheder, hvoraf de 400 ligger i Nordjylland. Og de nordjyske virksomheder udmærker sig især inden for de former for innovation, som omfatter organisatoriske forandringer, tilpasning af virksomhedens arbejdsgange samt forbedrede produktionsprocesser og nye logistik- eller leveringssystemer.
 
I Vækstforum Nordjylland ser man meget positivt på de nye tal og ikke mindst på den fleksibilitet de viser i det nordjyske erhvervsliv. Det forklarer Erling Henningsen, som er medlem af formandskabet i Vækstforum:
 
– En sandsynlig forklaring på den flotte udvikling er, at vores mange små og mellemstore virksomheder er relativt fleksible. De har givetvis været hurtige til at indse alvoren i de senere års krise, og har tilpasset sig de nye tider ved at ændre deres organisering og trimme deres processer. Det er samme fleksibilitet vi ser nu, hvor der er ved at komme gang i hjulene igen med flere nyansættelser og faldende ledighed i Nordjylland, siger Erling Henningsen.
 
Nordjylland satser målrettet på innovation
Analysen fra Danmarks Statisk viser dog også, at træerne ikke vokser ind i himlen i Nordjylland. Det regionale erhvervsliv er således stadig lidt tilbageholdende med at investere i mere videntunge forsknings- og udviklingsaktiviteter, som kan give innovationen i erhvervslivet et ekstra løft. Her ligger niveauet i Nordjylland under landsgennemsnittet.
 
Men vejen er banet for fremgang også på dette område, og Vækstforum Nordjylland har siden 2010 satset målrettet på at indfri potentialet. Omdrejningspunktet i indsatsen er Vækstforums virksomhedsrettede innovationsstrategi, som skal styrke rammene for de nordjyske virksomheders innovationskapacitet, så Nordjylland bliver en førende innovativ region.
 
Det skal nås ved dels at sikre virksomhederne god adgang til viden fra de store regionale videninstitutioner, dels ved at styrke samarbejde mellem virksomheder og endelig ved at klæde virksomhederne på til at indgå i og lede innovationsprocesser
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder