Statsministeren besøgte projekter for ledige i Aalborg Kommune

16 marts, 2012 | 07:14

 
Torsdag d. 15. marts aflagde statsminister Helle Thorning-Schmidt visit hos Aalborg Kommunes Jobcenter. Statsministeren mødte arbejdsløse i aktivering i beskæftigelsesprojekter.
 
Statsministeren hørte under besøget også om den såkaldte ”Aalborg-model”. Aalborg-modellen bygger på, at ledige, der er helt klar til at tage et job, bliver mødt med krav om at arbejde for kontanthjælpen. Ellers må de finde et ordinært job. Til gengæld får sårbare ledige en individuel og håndholdt hjælp til at komme i uddannelse eller job.
 
Hjælp til sårbare ledige
Aalborg-modellen har mange positive effekter:
– Mange af vores ledige når aldrig at få søgt kontanthjælp. De finder selv et job på det ordinære arbejdsmarked eller starter i uddannelse. Hermed får vi frigjort res-sourcer til at hjælpe borgere med for eksempel faglige, sociale og psykiske pro-blemer, fortalte rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune i anledning af besøget.
 
I Aalborg Kommune får de sårbare ledige individuel vejledning og tilbud om aktive-ring, der er skræddersyet til deres behov. Kommunen har i alt 54 projekter. Listen tæller – blandt mange andre – genbrugsprojekt, café-projekt, projekter målrettet gravide og nybagte forældre samt projekter målrettet henholdsvis ordblinde og ny-danskere. Fælles for alle kommunens projekter er, at de har som mål at give de unge opgaver, som på én gang giver mening for samfundet og samtidig udvikler aktiviteterne også de ledige fagligt, socialt og personligt.
– Vi glæder os meget over statsministerens interesse for området – især set i lyset af både de store reformer, der er på vej, men også de kommende trepartsforhand-linger, fortsatte Mai-Britt Iversen.
 
Velfærd kræver prioritering
Aalborg-modellen har også et politisk og værdimæssigt mål:
– Vores politik er med til at påvirke hele synet på velfærdssamfundet. Vi sender et tydeligt signal om, at de borgere, der kan klare sig selv, naturligvis også skal have ansvaret for det. Til gengæld skal vi sikre, at de svage og sårbare ledige får den hjælp, som er nødvendig for at give dem livskvalitet og troen på fremtiden tilbage. I et velfærdssamfund handler det om at prioritere hjælpen til dem med størst behov. Denne viden er vigtig at formidle til dem, der skal udvikle fremtidens vel-færdssamfund, argumenterede Mai-Britt Iversen.

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder