Høring: Patientkvalitet i fokus i nye planer

15 marts, 2012 | 15:13

Nye planer for sundhedsområdet vil styrke kvaliteten og skabe et mere sammenhængende nordjysk sundhedstilbud til borgerne. Planerne kommer i offentlig høring nu.
 
Regionen ønsker, at borgerne kommer på banen og giver deres indspark til en kommende sundhedsplan. Tre nye planer, som skal indgå i sundhedsplanen, kommer i offentlig høring fra 15. marts til 11. maj, og regionen holder tre borgermøder.
 
De tre planer handler om det præhospitale område med ambulancer osv., psykiatrien og sygehuse og speciallægepraksis.
 
Indholdet i planerne peger i retning af større sammenhæng i sundhedsvæsenet, hvor der fx er behov for en endnu bedre opgavedeling, når patienter kommer fra sin læge, dernæst bliver behandlet på sygehuset og bagefter tager hjem og skal have hjælp af kommunen. Sammenhængen mellem de tre instanser skal gavne patienters behandlingsmuligheder.
 
Planerne varsler også en ændret kultur:
 
– Morgendagens sygehusvæsen ser anderledes ud end i dag, hvor vi vil få flere behandlinger uden patienten skal indlægges. Det betyder, at vi forbereder os på en kraftig udvikling i teknologi, ændret arbejdsprocedurer og behandling i eget hjem med telemedicin, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.
 
– På den baggrund vil vi også fokusere på en endnu bedre behandling på sygehusene af især ældre medicinske patienter og patienter med flere samtidige sygdomme, siger Jens Winther Jensen.
Hurtig udrykning
Efter høringen skal det også stå klart, hvordan regionen arbejder videre med det præhospitale område – dvs. alt hvad der foregår akut, inden man kommer på sygehuset. I den sammenhæng arbejder regionen i dag ud fra en responstidsmodel, hvor leverandøren Falck har lovet en maksimal gennemsnitstid.
 
Et andet initiativ er, at regionen ønsker førstehjælp udbredt blandt borgerne, og erfaringerne fra akuthjælperprojektet i Thy-Mors skal bruges til at gøre borgerne opmærksomme på hjælp til selvhjælp.
 
Opsøgende tilbud i psykiatrien
På det psykiatriske område vil fokus blandt andet blive rettet på flere ambulante behandlinger og opsøgende tilbud, og der er samtidig planer om at fastholde det eksisterende antal senge.
 
– Udfordringen er at sikre tidlig behandling til den fortsat voksende gruppe af borgere, der har brug for psykiatrisk behandling. Ventetiderne er på nogle områder lange som fx på børne- og ungeområdet, hvor vi ønsker et bedre tilbud til borgerne, siger Per Lund Sørensen, psykiatridirektør.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder