To projektforslag videre i konkurrencen om det nye universitetshospital i Aalborg

14 marts, 2012 | 12:36
Joergen Weber , Sygehus syd

Regionsrådet fik den 13. marts forelagt dommerbetænkningen til godkendelse. Første runde er nu afsluttet, og det er afgjort, at konsortierne Indigo og Curavita går videre til anden runde i konkurrencen om at udarbejde forslag til det nye universitetshospital i Aalborg.

 
De to projekter går videre til en forhandlingsrunde, hvor de i foråret får mulighed for at forbedre deres forslag indenfor blandt andet arkitektur, funktionalitet og økonomi. Regionen forventer, at den endelige vinder kan udpeges før sommerferien.
 
Mange krav til det nye hospital
Siden januar har en bedømmelseskomité samt fagfolk fra sygehuset og projektafdelingen for Nyt Aalborg Universitetshospital gennemgået og vurderet de seks projektforslag. I bedømmelseskomitéen er der repræsentanter fra Regionsrådet, sygehus- og regionsledelse, medarbejdere, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet samt fagdommere fra Akademisk Arkitektforening og Foreningen af rådgivende ingeniører.
 
Projekterne er vurderet i henhold dels til kriterierne i det konkurrenceprogram, som deltagerne har arbejdet ud fra, dels ud fra en samlet vurdering af blandt andet fysiske rammer, arkitektur, økonomi o.m.a.
 
– Det har været rigtig spændende at arbejde med de seks forslag, og konkurrencedeltagerne har ydet en stor indsats for at leve op til de mange krav, der er til et nyt hospital. Nu skal de to vinderprojekter rettes til, og økonomien skal forhandles på plads. Når disse forhandlinger er afsluttet, kan vi udpege ét vinderprojekt, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
 
Deltagerne har belyst mulighederne for at opføre et 134.500 m2 hospitalsbyggeri i Aalborg Øst samt udarbejdet forslag til en hovedstrukturplan for det samlede konkurrenceområde på 92 ha. Hovedstrukturplan indeholder blandt andet forslag til placering af andre sygehusfunktioner som psykiatri, depot, sygehusapotek mv. Konkurrencen har også omfattet forslag til et universitetsbyggeri til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som kan sammenbygges med hospitalet.
 
Alle er velkomne til at se projektforslagene
– Jeg synes, det er dejligt, at vi nu er så langt i processen, at vi kan vise medarbejdere og nordjyder de seks projektforslag. Jeg håber, at projekterne bliver set af rigtig mange, for det er nogle flotte forslag, som de seks konsortier har afleveret, fortæller Ulla Astman.
 
Projekterne er præsenteret dels på plancher dels som digitale modeller. De seks projektforslag bliver vist for sygehusets medarbejdere og offentligheden i perioden den 15.-21. marts på hverdage kl. 12-19 og i weekenden kl. 10-17 i festsalen på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Mølleparkvej 10, Aalborg.
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder