Vi Elsker Erhverv

8 marts, 2012 | 07:36


En ny kampagne “Vi Elsker Erhverv” skal være med til at skabe en bedre dialog med virksomhederne og en lettere indgang til kommunens service. Kort sagt ønsker man at gøre kommunen til en af landets mest attraktive at drive virksomhed i.
 
Erkendelsen af, at et solidt erhvervsliv er forudsætningen for alt andet, har nu fået Aalborg Kommune med borgmester Henning G. Jensen i spidsen til at indlede en opsigtsvækkende og utraditionel kampagne målrettet erhvervslivet. Målet er bedre dialog med virksomhederne og lettere indgang til kommunens service. Kort sagt ønsker man at gøre kommunen til en af landets mest attraktive at drive virksomhed i.
 
Kampagnens ambitiøse hovedbudskab ”Vi elsker erhverv” kræver, at alle står samlet bag, og det gør man også, forsikrer borgmester i Aalborg Kommune, Henning G. Jensen. Kampagnen er bredt funderet i kommunen lige fra Erhvervsafdelingen i Borgmesterens Forvaltning, som bl.a. står for iværksættervej‐ledning, over Teknik og Miljø, hvor byggesager behandles, til Jobcentret, som bistår virksomheder i for‐bindelse med f.eks. rekruttering.
 
“At elske er jo det højeste, man kan, og det er et stærkt ord at tage i sin mund. Når vi vælger at bruge det i vores markedsføring, er det fordi, der skal brød på bordet ‐ og det kan vi kun opnå via erhvervslivet. Derfor elsker vi, når erhvervslivet har det godt. Vi elsker erhverv, for det er herigennem, der bliver skabt arbejdspladser og udvikling i Aalborg. Jeg vil også gerne åbne en dialog og opfordre virksomhederne til at komme lidt ud af busken. Når man driver virksomhed, bidrager man jo til samfundet, og der skal gå noget begge veje,” siger Henning G. Jensen.
 
Kampagnen er kulminationen på et omfattende arbejde med at nedfælde specifikke servicemål, indføre dem i alle relevante forvaltninger og afdelinger og italesætte servicebegrebet, så alle medarbejdere i Aalborg Kommune, der er i kontakt med erhvervslivet, trækker i samme retning. Myten om den tunge, bureaukratiske maskine skal aflives og holdningen til god erhvervsservice meldes klart ud:
 
“Aalborg Kommune har et godt samarbejde med erhvervslivet, og det netværk skal vi udbygge, for vi er stærke, når vi står sammen. Den tanke afspejler sig også i Erhvervsrådet, hvor vi arbejder meget mere dynamisk end tidligere. Det er altafgørende, at den erhvervsservice, vi yder, er dynamisk og omstillings‐parat. Vi skal hele tiden være klar til at imødekomme de forandringer, der sker i erhvervslivet. Vi vil gerne være en partner, ikke bare en myndighed, som man skal spørge, når der sker forandringer i virksomheden, men også en medspiller, som kan hjælpe i en proces. Det budskab kan vi godt blive bedre til at sælge,”siger rådmand for Teknik‐ og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard.
 
Derfor omfatter kampagnen bl.a. en USB‐nøgle til uddeling blandt kommunens virksomheder, som in‐deholder en række praktiske værktøjer til effektiv kontakt med kommunen. Hos Aalborg Kommune er‐kender man, at god service er et samarbejde, og at virksomhederne også har brug for hjælp til selv‐hjælp, så de er velforberedte på kontakten med kommunen.
 
“For erhvervslivet er god og lettilgængelig information fra kommunen altafgørende for at sikre en god og tæt dialog, siger Peter Rindebæk, adm. direktør i Bladt Industries og formand for DI Aalborg.
 
“Personligt ser jeg derfor meget positivt på den nye kampagne og på kommunens arbejde med at fremme den gode service over for erhvervslivet. Der er ingen tvivl om, at et godt samarbejde med kommunen har meget stor betydning for de virksomheder, der driver erhverv i området.”
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder