SeniorDigital

5 marts, 2012 | 13:48


Har du styr på din computer? Ellers kan du få hjælp i projektet SeniorDigital.
 
SeniorDigital er et projekt, hvor ældre på frivillig basis underviser andre ældre i brug af blandt andet NemID og selvbetjening på kommunens hjemmeside. Det sker i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og ÆldreSagen.Aalborg Kommune vil vi gerne række de ældre, der er lidt tøvende over for de digita-le muligheder, en hjælpende hånd. Kommunen har derfor indgået et tæt samarbejde med Ældre Sagen. I projektet hjælper Ældre Sagens IT- instruktører borgerne og de frivillige på ældreområdernes aktivitetscentre og i Ældres Sagens datastue.
 
”Det er Aalborg Kommunes mål at gøre aktivitetscentrene til ”Digitale Ambassader”. Her kan borgerne få adgang til en computer for at udføre digital selvbetjening, og de kan få hjælp og vejledning efter behov. Vi forventer meget af samarbejdet, da vi ved, den bedste undervisning foregår blandt frivillige i velkendte lokaler. Det kan eksempelvis være ældreområdernes aktivitetscentre, hvor borgerne allerede kommer”, slutter Tina French Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen.
 
”Nogle ældre er lidt teknologiforskrækkede og kender måske ikke de mange mulig-heder, de har på internettet. Men med lidt introduktion, kan de hurtigt lære det”, siger Hans Vinther Buus, som er formand for Ældre Sagen i Aalborg. Aalborg Kommune har derfor valgt at etablere et tæt samarbejde med Ældre Sagen for at få undervisningen derud, hvor borgerne allerede er.
 
Efter den indledende support fra IT-instruktørerne er det tanken, at aktivitetscentrene selv varetager vejledningen af borgerne.
Hvorfor selvbetjening
 
Selvbetjening på nettet har mange fordele. For borgerne betyder det, at alle forhold til kommunen kan ordnes, når det passer borgeren – døgnet rundt. For kommunerne betyder det, at det bliver lettere at behandle borgernes forespørgsler. Og samtidig er der rigtig mange penge at spare. Derfor har regeringen også besluttet, at al kommu-nikation mellem borgere og offentlige myndigheder skal være digital fra 2015. Der er ingen vej uden om – hverken for borgerne eller for kommunerne.
Yderligere information
 
Du kan få mere at vide på www.aalborgkommune.dk/seniordigital eller ved at kontakte
 
Projektleder Pia Therkildsen Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, tlf. 9931 1481 eller mail the-aeh@aalborg.dk
IT koordinator i Ældre Sagen Aalborg, Leif Fuglsang mail: post@aeldresagenaalborg.dk
 
 

Del |

Mest læste nyheder

Seneste nyheder