Uddannelse i demens – Aalborg Kommune afsætter ekstra 3,25 mio

20 februar, 2022 | 08:00

“Vi har på ældreområdet et stort fokus på at klæde vores medarbejdere og ledere godt på til den opgave, de varetager og vi har et særligt fokus på demensområdet. At pleje og tage hånd om demensramte og i særdeleshed udadreagerende demensramte kræver helt særlige kompetencer og det har vi prioriteret at sætte flere midler af til”, fortæller Næstformand i Senior- og Omsorgsudvalget, Lasse Frimand Jensen.

Mere uddannelse i demens

Aalborg Kommune har et stort fokus på kompetenceudvikling og ønsket er at bygge videre på tidligere kompetenceudviklingsforløb. Aalborg Kommune arbejder sammen med SOSU-Nord om at sikre, at der altid er de kurser tilgængelige, som medarbejderne i plejen har brug for. Størstedelen af de ekstra midler skal benyttes til efteruddannelse via AMU-kurser, der giver medarbejderne viden om, hvorfor demensramte reagerer som de gør, så de kan forebygge og håndtere den udadreagerende adfærd.

Ekspertteam understøtter medarbejdere i plejen

Videnscenter for Demens Aalborg Kommune har et Praksisteam, som understøtter og hjælper i plejen. Praksisteamet har en dyb, specialiseret viden og er nogle af de bedste på området i Danmark. Teamets opgave vil være at hjælpe i de svære situationer, hvor der er brug for ekstra viden og dermed skabe læring i praksis

Demensfaglig ledelse

“Som faglig leder er det vigtigt at have demensfaglig indsigt for at kunne sætte retning og vise vejen. Derfor skal lederne også efteruddannes i demens. Det er vigtigt for Aalborg Kommune, at vores ledere er tæt på vores borgere og vores medarbejdere, hvilket denne uddannelse er med til at styrke. Med disse ekstra midler sætter vi øget fokus på høj faglighed blandt medarbejdere og ledere og giver dem et større råderum og flere kompetencer. Alt sammen noget der er med til at skabe værdige og trygge rammer for beboerne på plejehjem og deres pårørende”, fortæller Rådmand i Senior og Omsorg, Kristoffer Hjort Storm.

DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden