Aalborg sætter ind mod digitalt had sammen med TrygFonden og Nordic Safe Cities

I de seneste år er danskernes digitale og fysiske liv og hverdag smeltet mere sammen, og hermed rykker også mange af vores demokratiske samtaler ind på nettet og på de sociale medier. Herinde er tonen og debatten ofte hård, og de seneste år, har vi været vidne til at had, racisme og ekstreme udsagn blomstrer og normaliseres på vores sociale medier.

Derfor vil Aalborg Kommune som den første danske kommune kortlægge hadet online, og undersøge hvordan kommune, politi og civilsamfund kan stå sammen for at skabe tryghed på nettet for alle borgere i Aalborg.

Aalborg Kommune har sammen med Nordic Safe Cities modtaget en bevilling fra TrygFonden til at igangsætte Tryg Digital By konceptet. Gennem brugen af en had-algoritme, vil de kortlægge hadet online, og på baggrund af den analyse igangsætte nye koncepter for digital forebyggelse, et område hvor meget få fagligprofessionelle endnu har haft kompetence eller tilstrækkelig viden til at kunne gå forrest.
 
Det er et vigtigt område, hvor vi må handle i fællesskab, fortæller Rådmand for Job- og Velfærd i Aalborg Kommune, Nuuradiin S. Hussein:
 
“Borgerne i Aalborg kommune oplever generelt, at Aalborg er et trygt sted at bo. Også på nettet. Men det er vigtigt, at det fortsætter sådan, og at vi får en bedre forståelse for hvad der foregår på nettet, så vi kan sætte ind overfor den hadefulde tone. Helt ligesom vi altid har gjort det i vores fysiske gader, så skal vi sammen med vores samarbejdspartnere arbejde for at alle føler sig trygge i vores digitale gader, og at vi når ud til dem, som kan blive fristet af de ekstreme fællesskaber.”
 
Ifølge Rådmand Nuuradiin S. Hussein kan det stærke samarbejde som er etableret på tværs af politi, region og kommune, netop være en fordel for projektet her, da det giver en unik indsigt i det lokale tryghedsarbejde, og et solidt fundament for i fællesskab at forstærke også de digitale indsatser i kommunen. Tryg Digital By projektet er et samarbejde på tværs af Job- og Velfærd og Børne og Unge i Aalborg Kommune samt Nordjyllands Politi.
 
Had skal ikke stå usagt
I Nordic Safe Cities ser de frem til at igangsætte projektet sammen med Aalborg Kommune. Tryg Digital By konceptet er udviklet af Nordic Safe Cities, og sammen med 20 andre nordiske byer ser de frem til at bruge de erfaringer og nordiske ekspertise til at sætte ind i Aalborg.
 
“Vi ved, at hvis information står længe usagt, kan det have konsekvensen, at det ‘sætter sig’, påvirker individet, flytter grænserne for, hvad den enkelte opfatter som ekstremt, og normaliserer den hadefulde og ekstreme tale,” fortæller Vicedirektør i Nordic Safe Cities, Lotte Fast Carlsen.
 
Hun fortsætter, “Denne udvikling er problematisk. Hvis ikke vi har en systematisk forståelse af, hvad der foregår i vores digitale gader, så tvinges lokale aktører ofte til at handle på vage billeder – eller først når hadet har slået rod i de fysiske omgivelser. Derfor er det så vigtigt at Aalborg har valgt, som den første kommune i Danmark, at undersøge hadet på nettet, systematisk, og dermed styrke både det digitale og fysiske forebyggelsesarbejde.”

Værne om de demokratiske samtaler
Projektet skal være med til at give et klart billede af både de hadefulde, men også de sunde samtaler på nettet, der hvor gode normer for dialog og anerkendende tale er til stede.
 
“En af grundstenene i vores demokratiske samfund er, at vi kan ytre os frit og uden frygt for at blive udsat for had og trusler. Derfor er det vigtigt at tage temperaturen på det digitale demokrati og hermed fremme de positive fællesskaber, så danskerne kan føle sig trygge på nettet og ikke afholder sig fra at deltage i den digitale samtale”, fortæller Christoffer Elbrønd, projektchef i TrygFonden, som ser frem til at følge projektet i Aalborg de næste år.
 
Tryg Digital By projektet forventes igangsat i marts 2022 og involverer også de to danske analysebureauer Analyse og Tal og Common Consultancy, som skal udarbejde analysen af det digitale had i Aalborg.
 
 


 
DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden