Bedre blik for god mundsundhed hos Aalborg Kommunes ældre

17 februar, 2022 | 15:15
Billedetekst: Foto: Billedarkiv

Aalborg Kommune sætter gang i nyt projekt, der skal øge fokus på og forbedre mundplejen hos de ældre borgere. Forskning viser, at god mundsundhed har betydning for de ældres generelle sundhed og livskvalitet.

De fleste mennesker har i dag deres egne tænder livet ud, hvilket øger behovet for en forebyggende indsats omkring daglig mundpleje for at undgå, at dårlig mundhygiejne fører til en forværret sundhedstilstand i alderdommen. Den nyeste forskning viser bl.a. en sammenhæng mellem dårlig mundhygiejne og en række – for ældre mennesker ofte livstruende – almene sygdomme som fx lungebetændelse og hjerte-kar-sygdomme.

Aalborg Kommunes byråd har derfor godkendt et projekt, hvor medarbejdere i Aalborg Kommunes visitation og hjemmepleje skal lære mere om betydningen af god mundsundhed for ældre menneskers almene sundhedstilstand. Dårlig mundhygiejne kan være meget tabubelagt både for borgerne selv og for medarbejderne, der kommer i hjemmet. En bedre og bredere viden og konkrete redskaber til både medarbejdere og borgere, skal være med til at nedbryde de barrierer, der forekommer og på den måde være med til at forbedre de ældres mundhygiejne.

“Sunde tænder er også en væsentlig forudsætning for god livskvalitet og funktionsevne mere generelt – at kunne tygge sin mad uden besvær og smerter er nødvendigt for at spise sundt og få den mad, man bedst kan lide” siger Kristoffer Hjort Storm, rådmand i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune, der glæder sig rigtig meget til at projektet går i gang.

“Det forebyggende arbejde inden for ældreplejen har stor prioritet lige nu, og vi håber på, at med selv på papiret mindre tiltag, så kan vi opnå store resultater” siger Kristoffer Hjort Storm.

Bedre generel sundhed

Projektet skal køre i regi af Omsorgstandplejen i Aalborg Kommune, der i de kommende år skal klæde medarbejdere i både Visitationen og Hjemmeplejen på til fremadrettet bedre at kunne sikre det rette fokus på mundhygiejne i såvel bevillingerne, som i den løbende kontakt og dialog med borgerne, når der gives hjemmepleje. For borgerne vil det betyde mere fokus på tandsundheden, og giver personalet mulighed for at sætte ind tidligere og bedre.

“Jeg er glad for, at vi lægger kræfterne sammen i dette projekt. Det er dokumenteret at god tandsundhed er god forebyggelse og forebyggelse er en af hjørnestenene i vores generelle sundhedsindsats. Og i dette projekt er jeg glad for, at vi styrker det tværfaglige samarbejde mellem Omsorgstandplejen og medarbejdere i Hjemmeplejen og Visitationen. Det kommer vores ældre borgere til gode” siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Projektet starter op som pilotprojekt i en enkelt hjemmeplejegruppe og udrulles i løbet af året til hele kommunen.

DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden