Unge oplever hyppigst ensomhed, viser nye undersøgelser

15 juni, 2023 | 10:00
En nylig undersøgelse fra Levevilkårsundersøgelsen 2022 viser, at det især er unge i alderen 16-29 år, der oplever hyppig ensomhed. Ifølge undersøgelsen følte hele 9% af de unge sig ensomme hele tiden eller det meste af tiden.
Billedetekst: Foto: Johnny McClung

Samtidig viste tallene også, at kun 36% af de unge i samme aldersgruppe slet ikke følte sig ensomme. På den anden side rapporterede kun 3% af personer over 50 år om ensomhed hele tiden eller det meste af tiden, mens omkring 64% af dem slet ikke havde oplevet ensomhed.

Undersøgelsen blev gennemført blandt 6.700 personer i alderen 16 år eller ældre og fokuserede på deres livskvalitet. Resultaterne viste også, at beskæftigede og alderspensionister oplevede den mindste grad af ensomhed. Kun 3% af dem var ensomme det meste af tiden eller hele tiden. Studerende havde derimod en højere forekomst af ensomhed, da det gjaldt 10% af dem. Ensomhed var dog mest udbredt blandt andre ikke-beskæftigede, hvor 17% havde oplevet ensomhed noget eller det meste af tiden. Kategorien “andre ikke-beskæftigede” omfattede primært ledige, førtidspensionister, langtidssyge og hjemmegående. Blandt de beskæftigede følte 60% sig slet ikke ensomme, mens tallet var 65% for alderspensionister. Til sammenligning følte kun 37% af andre ikke-beskæftigede sig slet ikke ensomme.

Undersøgelsen viste også, at 11% af befolkningen følte sig helt eller delvist ekskluderet fra samfundet i 2022. Især blandt andre ikke-beskæftigede var der en høj andel på 31%, der følte sig ekskluderet. Beskæftigede havde den laveste andel med 8% af dem, der følte sig ekskluderet. Det skal bemærkes, at dataene fra undersøgelsen blev indsamlet umiddelbart efter, at samfundet havde været påvirket af COVID-19-restriktioner, hvilket kan have påvirket målingen af ensomhed og eksklusion.

Udover ensomhed viser undersøgelsen også, at op mod 10% oplever ensomhed, social eksklusion eller sjældent er glade. Blandt alle aldersgrupper mellem 16 år og ældre rapporterede mellem 5% og 11% om lav livskvalitet. 5% følte sig ensomme noget af tiden eller hele tiden, mens 11% følte sig ekskluderet fra samfundet. Desuden angav 11% kun at være glade lidt af tiden eller aldrig, og 5% havde ikke venner eller familie, de kunne bede om hjælp, hvis de havde brug for det.

På den positive side viste undersøgelsen, at mange danskere har gode personlige relationer. Hele 70% var markant tilfredse med deres personlige relationer, mens kun 2% var markant utilfredse. De resterende 28% befandt sig i midterkategorien. Hvad angår tilfredshed med egen økonomi, var 53% markant tilfredse, mens 7% var markant utilfredse, og 40% befandt sig i midterkategorien. Endelig følte 57% sig markant tilfredse med mængden af fritid i deres liv, mens 4% var markant utilfredse, og 40% befandt sig i midterkategorien.

Undersøgelsen peger på behovet for at adressere ensomhed blandt unge og andre sårbare grupper i samfundet. Det er vigtigt at skabe rammer, hvor unge og andre kan føle sig inkluderede og have adgang til støtte og fællesskab. Samtidig understreger resultaterne betydningen af gode personlige relationer, der kan bidrage til øget trivsel og livskvalitet.

Kilde: Danmarks statistik

DEKLARATION
Titel:johnny-mcclung-RjdoQxJ7-5k-unsplash
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden