Det skal være mere simpelt at være elkunde

14 juni, 2023 | 05:00
Andel Energi skrotter aconto-regninger
Billedetekst: Andel energi

Andel Energi, Danmarks største energiselskab, har efter tæt dialog med sine kunder besluttet at skrotte forudbetalt aconto som afregningsform for alle selskabets godt en million elkunder. Denne ændring skyldes kundernes præference for en mere simpel afregningsform.

Tidligere blev kunderne faktureret forud baseret på et forventet forbrug og derefter afregnet i forhold til det faktiske forbrug. Dette gamle og indviklede afregningssystem bliver nu erstattet af månedlig bagudbetaling, hvor elkunderne vil blive faktureret én gang om måneden for deres faktiske forbrug i den foregående måned.

“Aconto-afregning er et levn fra en tid, hvor elmålere ikke kunne fjernaflæses digitalt. Systemet med forudbetalt aconto og kvartalsvis afregning fungerer fint nok i fredstid, men er sårbart, når prisen svinger. Det seneste halvandet år har været ekstremt på energimarkedet. Det har været enormt svært at gennemskue marked og priser. Nu tager vi konsekvensen, skrotter aconto og ensretter alle betalinger til månedsvis bagudbetaling,” udtaler Josefine Walter, funktionschef i Andel Energi.

Interessen for energipriser og afregning er steget betydeligt siden energikrisen sendte de europæiske energipriser i vejret. Over 25% af alle kundehenvendelser hos Andel Energi siden efteråret har vedrørt afregningsformer. Månedlig bagudbetaling er klart den afregningsform, der er lettest for kunderne at forstå. Forbruget bliver gjort op én gang om måneden, og kunden afregnes direkte for sit forbrug i perioden.

Samtidig med overgangen til bagudbetaling introducerer Andel Energi tre nye og simple elprodukter, som kun vil være tilgængelige som nysalg for privatkunder. Disse produkter er TimeEnergi, MånedsEnergi og FastEnergi. Alle tre er grønne elprodukter, der dækker kundens årlige elforbrug med grøn strøm fra danske havvindmøller eller solcelleanlæg via grønne certifikater.

Andel Energis eksisterende fastpris-aftaler ændres ikke som følge af denne ændring. Kunder, der allerede har indgået fastpris-aftaler før energikrisen, vil stadig beholde deres eksisterende aftale. Derudover vil foreningskunder og erhvervskunder kunne få lavet mere individuelt udviklede produkter.

Overgangen fra aconto-afregning til bagudbetaling vil ske gradvist i flere etaper for at sikre en god kundeoplevelse. Alle berørte kunder vil modtage direkte besked i god tid inden overflytningen. Hele projektet forventes at være afsluttet i løbet af første halvår 2024.

På gasmarkedet vil Andel Energi stadig foretage manuel aflæsning af forbruget, da det ikke er muligt at lave direkte afregning af forbrug. Dog vil danske gaskunder i 2023 have mulighed for at aflæse deres gasmålere fire gange årligt i stedet for kun én gang. Derfor vil Andel Energi nu gøre op med deres 140.000 gaskunders forbrug hvert kvartal og opdele regningen i månedlige betalinger, for at beskytte gaskunderne mod pludselige og store ændringer i internationale gaspriser.

Andel Energi forventer en markant stigende efterspørgsel efter bagudbetaling, da dette har været en præference blandt mange kunder det seneste år. Selskabet oplyser, at omkring en tredjedel af deres elkunder allerede i dag afregnes bagudbetalt. Kunden behøver ikke at gøre noget selv i forbindelse med denne ændring, da alle berørte kunder vil modtage direkte besked.

Kilde: Andel Energi via Ritzau

DEKLARATION
Titel:f12473f8-5746-477b-b49f-578a250e2a06-w_960
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden