Aalborg Universitet har undersøgt danskernes holdning til de ukrainske flygtninge

14 juni, 2022 | 15:00
Aalborg Universitet har undersøgt danskernes forhold til ukrainske flygtninge tre måneder efter krigens udbrud. Danskerne har en stor vilje til at hjælpe flygtninge, lyder konklusionen.
Billedetekst: Foto: Billedarkiv

Den 24. februar 2022 startede Rusland en invasion af Ukraine. Det har affødt en strøm af flygtninge fra Ukraine til de omkringliggende lande og også til Danmark.

En forskergruppe på Aalborg Universitet (AAU) har gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, der undersøger danskernes holdninger til ukrainske flygtninge tre måneder efter krigens udbrud. Undersøgelsen viser, at der i den danske befolkning er et positivt syn på de ukrainske flygtninge på trods af det store antal.

Mange ukrainske flygtninge opfattes ikke som krise

Den nye særlov for ukrainere, der blev vedtaget den 16. marts, giver de flygtede ukrainere lov til at få en midlertidig opholdstilladelse i to år.

Særloven er siden krigens start blevet brugt af 27.925 ukrainere til at søge om ophold i Danmark (udgang maj). Dertil kommer et antal uregistrerede personer.

I dansk sammenhæng er det historisk mange. Til sammenligning søgte 27.600 asyl i Danmark under flygtningekrisen i hele 2015 og 2016.

Det springer i øjnene, at selvom antallet af flygtede ukrainere, der søger om ophold i Danmark, tangerer det samlede antal flygtninge i det, man benævner flygtningekriseårene i 2015 og 2016, så opfatter danskerne her i 2022 ikke tilstrømningen af flygtninge som en ”flygtningekrise”, forklarer professor Christian Albrekt Larsen fra Institut for Politik og Samfund på AAU.

Danskerne bekymrer sig mere om energi og økonomi

Undersøgelsen viser, at 12 procent af befolkningen mener, at Danmark skal tage imod færre ukrainske flygtninge og ni procent mener, at regeringen har håndteret flygtningestrømme fra Ukraine dårligt. I undersøgelsen er det kun én procent af befolkningen, der indikerer, at flygtninge fra Ukraine er blandt de tre vigtigste spørgsmål for Danmark i dag. De dominerende spørgsmål er for danskerne stigende priser, energiforsyning og økonomi.

”Fraværet af bekymring i forhold til flygtningestrømmen fra Ukraine skyldes ikke, at danskerne ikke følger med i krigen. Vores undersøgelse viser, at 39 procent af befolkningen flere gange dagligt læser eller ser nyheder om situationen i Ukraine. Yderligere 30 procent angiver, at de én gang om dagen søger information om situationen i Ukraine. Et flertal har også stor tillid til, at danske medier gengiver konflikten korrekt,” fortæller lektor Troels Fage Hedegaard fra Institut for Politik og Samfund på AAU.

Stor vilje til at hjælpe flygtninge

Forskerne mener, at en mere oplagt forklaring derfor er, at mediernes billeder og historier understøtter den folkelige konsensus og viljen til at hjælpe.

De seneste tre måneder har 20 procent af befolkningen doneret penge, 16 procent har doneret ting, fem procent har hjulpet til i foreninger og et mindretal endda haft ukrainske flygtninge boende i eget hjem.

Vil opbakningen fortsætte eller vil der ske en ændring?

Forskerne planlægger at følge danskernes holdninger over tid. Noget af det mest interessante er at undersøge betydningen af konkrete møder mellem danskere og  ukrainske flygtninge. Omkring 20 procent af befolkningen angiver, at de har mødt ukrainske flygtninge. Heraf siger cirka 40 procent, at møderne har givet dem mere sympati for ukrainske flygtninge.

Det kan man kalde en god start. Men hvordan kommer det til at gå, hvis økonomien bliver dårligere og arbejdsløsheden stiger? Hvis der ikke er plads i skolen, i daginstitutionen eller på sygehuset? Når mediedækningen svinder ind, eller krigen trækker ud? Eller hvis de ukrainske flygtninge om to år beder om permanent ophold i Danmark?,” pointerer professor Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 4. maj til 16. maj 2022 via internettet med udgangspunkt i YouGovPanelet i Danmark. I alt har 3036 repræsentative personer gennemført undersøgelsen.

DEKLARATION
Titel:ukraine
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden