Urimelige gamle fartbøder på udlejningsbiler?

14 februar, 2022 | 06:27
- Af Miki Ray

Har du modtaget en meget gammel fartbøde på en udlejningsbil? Så vent lige lidt med at betale den!

Sekretariat har i de seneste dage modtaget henvendelser fra flere, som har modtaget op mod 2 år gamle fartbøder på udlejningsbiler.

Det skyldes, at forældelsesfristen på denne typer sager er to år, og derfor er politiet tvunget til at udsende dem nu, for at undgå forældelse.

Dansk Bilbrancheråd har været i kontakt med Politiets Administrative Center, som kunne oplyse, at der formentligt er et større antal sager på vej.

Dansk Bilbrancheråd anmoder om prøvesag

I Dansk Bilbrancheråd er vi stærkt imod det objektive bødeansvar for ejeren. Når ejerens refusionsmuligheder yderligere svækkes ved, at politiet er op imod to år om at udsende bøden, tilsyneladende uden nogen god begrundelse, mener rådet, at der er tale om smøleri i så stort omfang, at det skal medføre strafbortfald.

Dansk Bilbrancheråd har derfor anmodet om at få en prøvesag indbragt for retten med henblik på vurdering af spørgsmålet om strafbortfald. Det betyder rent teknisk, at man bevarer ansvaret, men bøden bliver eftergivet som kompensation for den lange sagsbehandlingstid.

Som led i sagen henstiller Dansk Bilbrancheråd naturligvis til anklagemyndigheden, at øvrige sager sættes i bero imens. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du gemme bøden alligevel med henblik på genoptagelse, hvis vi får medhold i prøvesagen.

Vi informerer løbende om sagen, og hvordan du skal forholde dig.

DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden