33.5 millioner kroner til digitale løsninger i den offentlige sektor

11 september, 2023 | 18:00
- Af Redaktion
En ny aftale sikrer, at 33.5 millioner kroner bliver investeret i digitale løsninger i den offentlige sektor for at adressere mangel på arbejdskraft og frigøre tid til borgernær velfærd og andre offentlige opgaver.
Info:
Foto: Karolina Grabowska - Pexels

Partnere bag 10-årsplanen for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor har besluttet at afsætte 33.5 millioner kroner til udbredelse af tre eksisterende digitale løsninger i regioner og kommuner. Staten, kommunerne og regionerne er enige om at prioritere følgende tre konkrete løsninger:

1. Dosispakket Medicin: Den første løsning involverer dosispakket medicin, hvor sorteringsmaskiner automatiserer pakning af forskellige præparater i korrekte doser til borgere, uden behov for manuel pakning.

2. Digital Hudkræftsdiagnostik: Den anden løsning omhandler digital hudkræftsdiagnostik, hvor digitale værktøjer assisterer det lægefaglige personale med hurtig og præcis diagnosestilling.

3. Automatisk Indberetning af Klinisk Data: Den tredje løsning drejer sig om automatisk indberetning af klinisk data fra hospitaler ved brug af simple softwarerobotter. Dette kan effektivisere indberetning af vigtige data og frigøre tid hos sundhedspersonalet.

Digitaliseringsminister Marie Bjerre kommenterede aftalen ved at sige, “Jeg er glad for, at vi på tværs af stat, regioner og kommuner er enige om at udvikle og udbrede digitale løsninger, som frigør ressourcer og letter de administrative byrder for blandt andet sygeplejersker og SOSU-assistenter.”

Aftalen sigter også mod at tackle mangel på arbejdskraft og nedbringe ventetiden for borgere, hvilket er en prioritet for regeringen. Pengene til dette initiativ kommer fra tilskudspuljen for nye teknologier, som er en del af 10-årsplanen for ny teknologi og automatisering af den offentlige sektor. Planen er et samarbejde mellem Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde kommenterede: “I sundhedsvæsnet er man mange steder rigtig gode til digitalisering og at bruge nye teknologier til bl.a. at forbedre patientbehandlingen og frigive medarbejderressourcer. Men vi skal bruge digitale løsninger meget mere, og derfor har vi øremærket et trecifret millionbeløb til at udbrede tre løsninger, som kan give sundhedspersonalet mere tid, understøtte bedre diagnostik og gøre en reel forskel for patienters udredning og behandling.”

Lars Gaardhøj, 2. næstformand i Danske Regioner, fremhævede betydningen af at lade teknologi arbejde for os i kampen mod mangel på arbejdskraft og sagde, “Nu udbreder regioner, kommuner og stat tre gode digitale løsninger i et bredt spænd fra at løfte rutineprægede opgaver i administrationen til at støtte mere komplekse opgaver inden for diagnostik. Alt sammen til gavn for medarbejdere og patienter.”

Fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Sisse Marie Welling, udtalte, “I kommunerne står vi med kæmpestore rekrutteringsudfordringer, og ikke mindst på ældreområdet er det helt nødvendigt at tænke i nye baner, hvis der skal være medarbejdere nok til at kunne levere en ordentlig pleje. Derfor er jeg glad for, at vi for alvor har rettet blikket mod det store potentiale i digitale løsninger.”

DEKLARATION
Klik her for at se hele deklarationen.
Kilde: Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet via Ritzau
Relaterede nyheder
Kontakt info
Pressenævnet
Tilmeldt pressenævnet siden 25. maj 2011
Tip os
Annoncer
CVR
43545841 - MinByDanmark ApS
Licens
Kontakt