Aalborg Kommune: Supplerende undersøgelse vedr. udbygningsaftale

By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har på baggrund af advokatundersøgelsen af 9. december 2021, indgået aftale med Horten Advokatpartnerselskab om at gennemføre en supplerende undersøgelse, hvori der indgår dels en vurdering af samtlige betingelser i planlovens § 21b, dels en gennemgang af de øvrige sager om udbygningsaftaler i den periode, advokatundersøgelsen omfattede. Den supplerende undersøgelse omfatter følgende forhold:

  • Er planlovens § 21b, stk. 2 og 3, iagttaget i de 27 sager, der indgik i advokatundersøgelsen
  • Er planlovens § 21b, stk. 1-3, iagttaget i de 30 sager, som ikke indgik i advokatundersøgelsen og i eventuelle andre sager, Horten ikke havde oplysninger om ved starten af advokatundersøgelsen
  • Retsvirkningen i det omfang betingelserne ikke er opfyldt

Undersøgelsen gennemføres af Horten Advokatpartnerselskab.

Personer, der måtte have oplysninger af relevans for undersøgelsen, opfordres til snarest – og senest d. 21. januar 2022 – at kontakte advokat og partner Rikke Søgaard Berth på tlf. 3334 4279 eller mail rsb@horten.dk.

De virksomheder og privatpersoner, som har indgået udbygningsaftaler med kommunen, vil få direkte besked om den supplerende undersøgelsen og ovenstående indberetningsordning. Det samme gælder i de tilfælde, hvor forvaltningen er vidende om, at kommunen har drøftet udbygningsaftaler med eksterne, men hvor der ikke er blevet indgået en sådan aftale.

Den allerede foretagne advokatundersøgelse kan læses her, og kommissoriet for den nye supplerende undersøgelse findes her.

DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden