Natur på tværs af Nordjylland

9 juni, 2022 | 09:00
Natur på tværs af Nordjylland er et projekt, der skal hjælpe med at vende tabet af biodiversitet og at give den vilde natur mere plads. Det skal give en mere robust natur, der udfolder sig på naturens egne præmisser.
Biodiversitet - 10 % grønnere hvert år
Billedetekst: Foto: Malmos A/S

Vores samfund befinder sig midt i en tid, hvor biodiversiteten er i tilbagegang. Det er et problem ikke kun for vi mennesker, men i særdeleshed også for vores dyr og arters overlevelse. Vi mennesker fylder mere og mere, og det skal der laves om på. Tiden er kommet til at give noget af pladsen tilbage til naturen, hvilket Aalborg Kommune i samarbejde med andre kommuner vil gøre med projektet Natur på tværs af Nordjylland.

Robust natur

Projektet Natur på tværs skal være med til at gøre naturen mere robust. Den skal udspille sig på naturens egne præmisser. Det betyder, at natur skal have lov at forme sig af naturens egne forhold – storme, oversvømmelser og lignende.

Samarbejde på tværs

Projektet udfoldes af de nordjyske kommuner i et større samarbejde. Det sker i tæt samarbejde med borgerne, foreningerne og det lokale erhvervsliv.

På Aalborg Kommunes hjemmeside fremgår formålet som “Vi vil gennemføre den vildeste investering i fremtidens Nordjylland.”

DEKLARATION
Kilde:Aalborg Kommune
Alt. tekst:Biodiversitet - 10 % grønnere hvert år
Titel:biodiversitet
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden