Flere borgere i job er godt for Aalborgs økonomi

Nuuradiin S. Hussein
Billedetekst: Nuuradiin S. Hussein

Der er færre ledige end nogensinde før, hører vi hele tiden. For Aalborg mærkes det især, ved at der sidste år blev hele 3.500 borgere færre i den ledige kategori.

Dette markante fald i ledighed, som næsten var på 20 % i 2021 er både godt for borgere, virksomheder og kommunen. Faldt betyder de mange borgere i beskæftigelse en øgning til kommunekassen på mere en 100 millioner kroner. Det er et stort generelt fald i kommunens ledighedstal, men også isoleret set på unge nyuddannede akademikere er ledigheden faldet markant. Her er tallet på hele 35 %, ledigheden er faldet med.

Fald i ledighed

Sidste år gik det så godt med at få ledige i job, at ledigheden faldt med 3.500 borgere eller næsten 20%. Det er ifølge rådmand Nuuradiin S. Hussein, Job og Velfærd ikke bare godt nyt for de enkelte borgere og virksomheder. Det betyder også, at der kan lægges ekstra midler i kommunekassen.

I hele landet er beskæftigelsen steget og ledigheden faldet. Men i Aalborg Kommune har vi haft en udvikling, der har været endnu bedre end resten af landet. På den måde har vi opnået en gevinst på 100 mio. kr., der nu kan lægges i kommunekassen“, forklarer Nuuradiin S. Hussein
Rådmanden glæder sig også over, at en meget høj jobvækst har medført, at ledigheden blandt nyuddannede akademikere er faldet endnu mere svarende til 35%.

Som uddannelsesby har vi jo desværre i perioder set en høj ledighed blandt dimittender. Det mønster ser ud til at være brudt. Det er godt nyt for os alle. For det er vigtigt for udviklingen af vores erhvervsliv og den offentlige sektor, at den nye viden, som de sidder inde med, bliver bragt i spil.

Tæt samarbejde med erhvervslivet

Ikke mindst et godt samarbejde med erhvervslivet og kommunens uddannelsesinstitutioner har ført til den gode udvikling i beskæftigelse og ledighed, der nu sikrer over 100 mio. kr., der kan bruges til andre opgaver og mere velfærd i kommunen.

Der er i Aalborg et tæt samarbejde med erhvervslivet og ikke mindst virksomhederne i Aalborg Alliancen, og her vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke dem for det forpligtende og tillidsfulde samarbejde, som jo er baggrunden for de gode resultater“, fortæller Nuuradiin S. Hussein.
Finansieringen af Beskæftigelsesområdet er stramt reguleret fra Staten. Her har det stor betydning, hvordan beskæftigelsen i hele landet udvikler sig, og hvordan Aalborg Kommune udvikler sig i forhold til hele landet. Derfor er det et område, der bliver fulgt tæt også i 2022.
Et andet opmærksomhedspunkt er, at det mest er de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet, der er kommet i job. Det er forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der er job- eller uddannelsesparate.

At der er godt gang i arbejdsmarkedet kan mærkes på et markant stigende antal henvendelser fra virksomheder, som ønsker hjælp til rekruttering af medarbejdere. Jobcentret sætter alle kræfter ind på at servicere virksomhederne og matche de ledige med de mange jobåbninger, så langt flere ledige får glæde af opsvinget.

Vi er jo i byrådet og i Job- og Velfærdsudvalget meget optaget af, at de gode konjunkturer fører til at flere sårbare ledige og borgere med ret til fleksjob får en plads på arbejdsmarkedet. Så det vil vi have særligt fokus på i 2022“, understreger rådmanden.
Jobcentret vil fremadrettet forstærke rekrutteringssamarbejdet med virksomhederne. Blandt andet sættes fokus på at hjælpe flere udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet. Samtidig skrues der op for kompetenceudviklingen af ledige, så de lediges kompetencer i højere grad matcher erhvervslivets efterspørgsel efter arbejdskraft.

Fakta:

  • Færre ledige generelt – I uge 7 i 2021 var der i alt 19.563 personer på offentlig ydelse i Aalborg Kommune – det tal var i uge 7 i 2022 faldet til 16.033 personer.
  • Færre dimittendledige – Hvor der efter januar-dimitteringen i 2021 var 1.940 nyuddannede uden job, så ligger det tilsvarende tal i år på 1.260 – et fald på 35%
  • Faldet ligger næsten udelukkende på de grupper, der er tættest på arbejdsmarkedet, nemlig de forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der er job- eller uddannelsesparate.
  • Finansieringen af Beskæftigelsesområdet er stramt reguleret fra Staten. Her har det stor betydning, hvordan beskæftigelsen i hele landet udvikler sig, og hvordan Aalborg Kommune udvikler sig i forhold til hele landet.

 

DEKLARATION
Alt. tekst:Nuuradiin S. Hussein
Titel:Nuuradiin S. Hussein
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden