Ny kortlægning over Grønland

8 februar, 2023 | 08:00
- Af Redaktion
For første gang siden 80’erne er der blevet produceret nye kort over Grønland. Nu er den første samlede kortlægning af Grønland nogensinde afsluttet, og kort og data er frit tilgængelige.
Info:
Annie Spratt - Unsplash

Med en ny, omfattende kortlægning er hele den grønlandske natur og geografi nu ikke mere end et klik væk – uanset om man er borger, offentlig myndighed eller virksomhed.

Det sidste punktum i et stort og mangeårigt projekt med moderne satellitfotos, som kortlægger hele Grønland, er blevet sat. Kortlægningen skal være med til at skabe bedre rammer for bl.a. beredskabsarbejdet og erhvervsudviklingen.

”Med tanke på hvor meget vi færdes i naturen, både professionelt og rekreativt, er det en stor glæde, at de digitale kort nu er virkelighed. De nye kort er godt nyt for både det eksisterende erhvervsliv og for kommende erhvervsprojekter, der alle baserer sig på vores naturressourcer. Og så er jeg sikker på, at kortene også vil blive brugt flittigt af befolkningen,” siger Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen.

”De nye kort viser ikke bare Grønland i al sin pragt – de er også et billede på et stærkt 
samarbejde i Rigsfællesskabet. Det er mere sikkert at færdes i den grønlandske natur
med opdaterede kort, som nu stemmer overens med virkeligheden. Også erhvervslivet 
kan få gavn af kortlægningen,”
siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Projektet, der er et samarbejde mellem Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden), har været fire år undervejs.

Et tæt samarbejde om fremtidens kort
Det har været afgørende for kortlægningsprojektet, at de nye kort og produkter i videst muligt omfang afspejlerandet brugernes behov.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har haft ansvaret for kortlægningen, og der har været et meget stort fokus på brugerinddragelse undervejs:

”Det har været meget vigtigt for os at tage udgangspunkt i brugernes behov. Derfor har vi fra starten brugt rigtig meget tid på brugerinddragelse, hvor vi blandt har afholdt flere workshops med brugere i Grønland. Samtidig har det også været helt afgørende, at vi har haft et godt og tæt samarbejde med Selvstyret og øvrige grønlandske myndigheder, f.eks. i forbindelse med stednavne, som er vigtige elementer i kortet,” siger konstitueret direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Morten Hvidberg.

De mange nye kort og dataprodukter er gjort frit tilgængelige på www.dataforsyningen.dk, så de kan skabe så stor værdi for så mange som muligt. Senere bliver produkterne også tilgængelige fra den grønlandske portal NunaGIS.

Fakta om projektet:

• Det nye kort- og datagrundlag består af tre webtjenester og data til download:
1. Satellitfoto Grønland. Fotos fra rummet gør det muligt at udforske den grøn-landske natur og geografi. 
2. Åbent Land Grønland. Et topografisk kort, som vha. farver og signaturer gør det muligt at planlægge samt færdes sikkert i det åbne land. 
3. Forvaltning Grønland. Et baggrundskort, som skal udgøre et fælles digitalt grundlag, der kan bruges til myndighedsarbejde og borgerrettet kommunikati-on. 
4. Download af datasæt stilles til rådighed for alle.

• Kortlægningen er foretaget på baggrund af satellitbilleder. Det er første gang, man bruger satellitbilleder til kortlægning i stor skala.

• Kortlægningsprojektet har været i gang i perioden 2018-2022.

DEKLARATION
Klik her for at se hele deklarationen.
Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet via Ritzau
Relaterede nyheder
Kontakt info
Pressenævnet
Tilmeldt pressenævnet siden 25. maj 2011
Tip os
Annoncer
CVR
43545841 - MinByDanmark ApS
Licens
Kontakt