Børn vil mangle flere pædagoger på grund af manglende løn og vilkår, advarer BUPL

7 juli, 2023 | 12:00
Antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen falder igen i år, og det skaber bekymring for den allerede eksisterende rekrutteringskrise inden for pædagogfaget. BUPL-formand Elisa Rimpler fastslår, at det er afgørende at forbedre lønnen og arbejdsvilkårene for at vende den alarmerende udvikling og tiltrække flere unge til faget.
Billedetekst: Ben Wicks - Unsplash

Ifølge BUPL-formanden har mange institutioner allerede i dag svært ved at finde nok pædagoger, og i visse tilfælde er der slet ingen uddannede pædagoger til stede. Rimpler udtrykker sin alvorlige bekymring for kvaliteten i daginstitutionerne og henviser til en kvalitetsrapport, der viser betydelige mangler og påpeger, at faste pædagoger på stuen gør en afgørende forskel.

I år har kun 4419 personer valgt pædagoguddannelsen som deres første prioritet, hvilket er 189 færre end sidste år. Antallet af ansøgere er faldet med 4 procent på et år og med 39 procent siden 2016. Med en prognose om 60.000 flere små børn om ti år vil der være behov for mindst 8000 flere pædagoger, hvis udviklingen ikke vendes.

Regeringen har annonceret, at de vil indkalde til forhandlinger om en reform af pædagoguddannelsen for at gøre den mere attraktiv for unge. Elisa Rimpler er glad for initiativet, men understreger samtidig, at både løn og vilkår skal forbedres, hvis flere unge skal vælge pædagogfaget.

Lønstrukturen er en afgørende faktor, da 52 procent af de unge, der overvejede pædagoguddannelsen i 2022, fravalgte den på grund af den lavere løn i branchen, ifølge en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. BUPL-formanden påpeger, at det er vigtigt at tage højde for indtjeningspotentialet ved valg af uddannelse og understreger, at det skal kunne betale sig at tage en pædagoguddannelse.

Arbejdsvilkårene spiller også en stor rolle, da 53 procent af de unge, der fravalgte pædagoguddannelsen i 2022, var bekymrede for arbejdsvilkårene, ifølge samme undersøgelse. Rimpler påpeger, at pædagoger ofte står alene med store børnegrupper og mangler tid og uddannede kollegaer til sparring og forberedelse.

BUPL-formanden opfordrer til handling og understreger, at det er nødvendigt at forbedre både løn og vilkår for at sikre en tilstrækkelig mængde kvalificerede pædagoger i fremtiden.

Kilde: BUPL via Ritzau

DEKLARATION
Titel:Børn
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden