Nordjysk erhvervsliv rammes af lovforslag om lavere beløbsgrænse på virksomhedernes skattekonto

7 juni, 2022 | 10:00
Fra februar 2022 har det været muligt for virksomheder at have 350 millioner kroner på deres skattekonto i Skattestyrelsen og samtidig undgå negative renter. Lovforslag vil sætte beløbsgrænsen ned til 200.000 kroner fra 15. juni.
Billedetekst: Foto: Billedarkiv

Siden 1. februar i år har virksomheder haft mulighed for at have op mod 350 millioner kroner på deres skattekonto i Skattestyrelsen uden at betale negative renter, men det er formentlig slut fra 15. juni, hvor indestående over den nye beløbsgrænse på 200.000 kroner bliver tvangsudbetalt. Du bør allerede nu overveje, hvor den overskydende likviditet skal placeres, lyder det fra PwC.

Virksomhederne skal tage stilling til placering af deres overskydende likviditet

Oprindeligt skulle beløbsgrænsen for indestående på virksomheders skattekonto forblive på 350 millioner kroner indtil 1. maj 2023, hvorefter beløbsgrænsen ville blive nedsat til den tidligere sats på 200.000 kroner, men med regeringens nye lovforslag vil ændringen forventeligt træde i kraft allerede fra den 15. juni 2022. Ændringen betyder, at Skattestyrelsen kommer til at tvangsudbetale alle indeståender over 200.000 kroner. I Skattestyrelsen økonomiske redegørelse for 2021 fremgår det, at der er 24.000 virksomheder, som har indbetalt ekstra likviditet på deres skattekonto, der overstiger beløbsgrænsen på 200.000 kroner.

Skattestyrelsen har et større milliardbeløb stående fordelt på flere tusinde virksomheder, som vil blive tvangsudbetalt, hvis lovforslaget bliver vedtaget, hvilket vi regner med. Derfor skal virksomhederne nu gøre sig overvejelser om, hvor deres overskydende likviditet skal placeres, hvis de vil undgå negative renter i banken,” fortæller Torben Toft Kristensen, partner i PwC og SME-kontorleder i Aalborg, og fortsætter:

Afhængigt af rentesatsen risikerer virksomhederne at betale mellem 500 til 915 kroner i minusrente pr. måned for hver million, som virksomhederne har indestående. Det kan sagtens løbe op i et betydeligt beløb, og vi anbefaler derfor, at virksomhederne hurtigst muligt tager stilling til deres overskydende likviditet, hvis de vil undgå bankens minusrenter.

Ifølge den fremlagte lovtekst var der i ultimo januar 2022 hele 47 mia. kroner. på virksomhedernes skattekonto, der ikke havde noget at gøre med kommende betalinger af moms og A-skat og som hermed bliver tvangsudbetalt til virksomhederne fra den 15. juni.

Tilbage til den gamle beløbsgrænse 

Få måneder inde i COVID-19-krisen vedtog Skattestyrelsen, at beløbsgrænsen skulle hæves fra de tidligere 200.000 kroner til hele 100 milliarder kroner, da mange virksomheder pludselig stod med et stort overskud i likviditeten på grund af en række kompensationsordninger, herunder udskydelse af betaling af A-skat og AM-bidrag. For at undgå minusrenter kunne virksomhederne derfor indsætte deres overskydende likviditet på den omtalte skattekonto.

Virksomhederne havde regnet med, at beløbsgrænsen ville blive nedsat til 200.000 kroner igen, men først pr. 1. maj i 2023. Det er naturligvis ikke optimalt, at reglerne bliver ændret så pludseligt, særligt fordi det ikke er så lang tid siden, at det blev besluttet, at ordningen skulle løbe indtil næste år,” fortæller Torben Toft Kristensen.

Fra den 1. februar i år blev beløbsgrænsen på virksomhedernes skattekonto nedsat fra 100 mia. kroner til 350 millioner kroner og fra 15. juni vil beløbsgrænsen formentligt igen være tilbage på 200.000 kroner.

DEKLARATION
Titel:opsparing
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden