Flere kvinder søger ingeniør- og IT-specialistuddannelser på Aalborg Universitet

6 juli, 2023 | 16:00
Antallet af kvindelige ansøgere til ingeniør- og IT-specialistuddannelserne ved Aalborg Universitet er steget markant, ifølge nye tal. Arbejdet med at nedbryde fordomme og vise bredden af karrieremuligheder har givet positive resultater.
Billedetekst: Foto: Aalborg Universitet

Flere kvinder har valgt at søge ind på ingeniør- og IT-specialistuddannelserne ved Aalborg Universitet (AAU), og på flere af de såkaldte STEM-fag (videnskab, teknologi, ingeniørarbejde og matematik) er andelen af kvindelige ansøgere steget betydeligt i forhold til mændene.

Blandt de populære uddannelser er medialogi, hvor andelen af kvindelige ansøgere er steget markant fra sidste år til i år. På uddannelsen til diplomingeniør i byggeri og anlæg er der også sket en stigning i antallet af kvindelige ansøgere.

Der er også en større andel af kvindelige ansøgere til uddannelserne inden for computerteknologi, datalogi, elektronik, nanoteknologi og by-, energi- og miljøplanlægning sammenlignet med tidligere år.

Arbejdet med at nedbryde fordomme omkring ingeniør- og IT-uddannelserne har spillet en afgørende rolle i denne udvikling. AAU har fokuseret på at beskrive de forskellige karrieremuligheder inden for fagområderne og har forsøgt at afmystificere opfattelsen af, at IT-specialister og ingeniører ikke arbejder med mennesker.

Denne positive udvikling i antallet af kvindelige ansøgere viser, at indsatsen for at tiltrække og opmuntre kvinder til at vælge STEM-uddannelserne har båret frugt. Det er et skridt i retning af at skabe en mere ligelig kønsbalance inden for disse fagområder.

Selvom antallet af ansøgere generelt ved AAU er faldet i år, er det vigtigt at bemærke, at der stadig er mange førsteprioritetsansøgninger til universitetet. Det lavere antal ansøgere betyder dog ikke nødvendigvis et lavere optag, da de ekstra kvindelige ansøgere til IT-specialistuddannelserne kan bidrage til at besætte tidligere ledige pladser.

AAU fortsætter med at arbejde for at tiltrække flere kvindelige studerende til ingeniør- og IT-fagene og sikre, at de har lige muligheder for at forfølge en karriere inden for disse spændende områder.

Kilde: Aalborg universitet via Ritzau

DEKLARATION
Titel:Aalborg Universitet
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden