Landbrugsstøtten udgør en mindre del af den danske landbrugsøkonomi

5 september, 2023 | 05:00
- Af Redaktion
I perioden 2017-2021 har landmænd i Danmark oplevet højere driftsresultater, hvilket har medført, at landbrugsstøtte udgør en mindre del af den økonomiske aktivitet i heltidslandbrug sammenlignet med tidligere år.
Info:
Foto: Klaus Hollederer - Pexels

I perioden fra 2017 til 2021 har landbrugsstøtten haft en mindre betydning for den økonomiske aktivitet i heltidslandbrug i Danmark sammenlignet med tidligere år, ifølge data fra Danmarks Statistik. Dette fald skyldes primært, at landmænd i disse år har opnået høje driftsresultater, især inden for de konventionelle landbrug med fokus på malkekvæg og svin.

I løbet af perioden fra 2017 til 2021 modtog hvert danske heltidslandbrug i gennemsnit 2,7 millioner kroner i tilskud. Samtidig lå bedrifternes gennemsnitlige driftsresultat på 5,1 millioner kroner for denne periode. Dette svarer til, at tilskud udgjorde 53 procent af driftsresultatet. Dette er næsten en halvering i forhold til den foregående femårige periode fra 2012 til 2016, hvor tilskud udgjorde næsten 100 procent af driftsresultatet. Driftsresultatet repræsenterer det beløb, der er tilbage efter dækning af alle omkostninger, inklusive finansielle udgifter, og det er det beløb, der anvendes til aflønning af landmændenes arbejdsindsats og egenkapital.

Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik, bemærker: “Landbrugsstøtten har i den seneste femårige periode fra 2017 til 2021 udgjort lidt mere end halvdelen af driftsresultatet for de danske landmænd. Alligevel er det betydeligt mindre end ved den forrige femårige periode, hvor stort set hele driftsresultatet svarede til landbrugsstøtten. Det vidner om et mere økonomisk robust landbrug i de seneste år.”

I perioden fra 2017 til 2021 modtog de danske landbrug samlet set 34,9 milliarder kroner i tilskud, primært fra EU’s landbrugsstøtteprogrammer. Gennemsnitligt modtog hvert deltidslandbrug 161.000 kroner i tilskud i 2021, mens hvert heltidslandbrug modtog 612.000 kroner i tilskud. Dette betyder, at 76 procent af de samlede tilskud gik til de 7.598 heltidslandbrug, der eksisterede i 2021.

Det bemærkes, at tilskud udgør en større del af driftsresultatet for de mindste landbrug. På de mindste heltidslandbrug med en til tre ansatte omregnet til fuldtidsansatte udgør de samlede tilskud hele 74 procent af driftsresultatet. Tilskud udgør kun 35 procent af driftsresultatet på bedrifter med 10 eller flere årsværk. Uanset bedriftsstørrelse ville alle disse bedrifter i gennemsnit have haft positive resultater før ejeraflønning i perioden fra 2017 til 2021, selv uden tilskud.

Der er også betydelige forskelle i, hvor stor en andel af driftsresultatet tilskuddene udgør afhængigt af produktionsgrenen. Eksempelvis udgjorde tilskud hele 211 procent af driftsresultatet for økologisk planteproduktion i perioden 2017 til 2021. Tilskud udgjorde også 91 procent af driftsresultatet for konventionelle planteavlere i samme periode. På den anden side faldt tilskuddets andel i forhold til driftsresultatet betydeligt for konventionelle malkekvæg og svinebedrifter i denne periode. For malkekvæg faldt det fra 212 til 47 procent, og for svinebedrifter fra 115 til 23 procent sammenlignet med den tidligere femårige periode.

DEKLARATION
Klik her for at se hele deklarationen.
Kilde: Danmarks Statistik
Relaterede nyheder
Pressenævnet
Tilmeldt pressenævnet siden 25. maj 2011
Tip os
Annoncer
CVR
43545841 - MinByDanmark ApS
Licens
Kontakt