Mere faglig sparring i hverdagen på Aalborg Kommunes plejehjem

Billedetekst: Foto: Billedarkiv

Aalborg Kommune ønsker mere faglig og systematisk sparring ind i hverdagen på kommunens plejehjem. Derfor afsætter de yderligere 3 millioner på budgettet for 2022 til netop dette.

Medarbejdere på plejehjem oplever sjældent at to dage er ens. Hverdagen byder på mange udfordringer, de har mange opgaver og mange forskellige roller, som de skal udfylde. Det kræver stor faglighed og ikke mindst de rette arbejdsredskaber til at håndtere mere eller mindre komplekse situationer. Det kræver også et godt arbejdsmiljø og redskaberne til at bearbejde og lære af de mange situationer.

“Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at arbejde med supervision og systematisk faglig sparring på kommunens plejehjem. Det er faglige værktøjer, der kan hjælpe os med at forbedre og vedligeholde relationen og kommunikationen med både beboeren, pårørende og kolleger – det kan kort sagt forbedre kvaliteten af vores kerneopgave. Ved brug af både supervision og systematisk faglig sparring har vi fokus på de reaktioner og følelsesmæssige krav, som dagligdagen kan give anledning til. Det er vigtigt, at vi giver medarbejderne og lederne rum til at reflektere over deres rolle og handlinger i den komplekse hverdag på plejehjemmene”, fortæller Plejehjemsleder på Drachmannshave, Rikke Petersen.

“Med supervision og systematisk faglig sparring i værktøjskassen er vi endnu bedre klædt på til at skabe gode, værdige og trygge rammer for beboere og pårørende. Samtidigt er det med til at gøre hverdagen mere harmonisk og spændende for vores medarbejdere, hvilket er essentielt i forhold til fastholdelse af vores medarbejdere. Overordnet får vi mere attraktive arbejdspladser for både nuværende men også kommende medarbejdere”, fortæller Rådmand i Senior og Omsorg Kristoffer Hjort Storm

DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden