MinByAalborg.dk

Hasserisgade bliver åben for alle trafikformer

4 maj, 2023 | 13:00
- Af Redaktion
Efter en længere forsøgsordning på seks måneder er kommunen nu nået frem til, hvordan fremtiden skal se ud for krydset ved Hasserisgade / Vesterbro i Aalborg.
MinByFoto.dk
Info:
MinByFoto.dk
Dette billede er ikke relateret til indholdet i denne artikel, men er i stedet en midlertidig løsning på en teknisk fejl. Vi beklager ulejligheden og arbejder på at rette problemet.

Det står allerede nu klart, at det på den lange bane er nødvendigt at holde Hasserisgade åben for alle trafikformer for at sikre en tilstrækkelig trafikafvikling ved omdannelse af Sygehus Nord grunden. Og blandt andet dette langsigtede hensyn har været medvirkende til valget af den løsning, som nu er valgt.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen forklarer baggrunden for beslutningen:

– ‘Beslutningen om den fremtidige trafikafvikling på Hasserisgade har været baseret på to forskellige tidshorisonter, nemlig på hensynet til de trafikale forhold før og efter omdannelsen af Sygehus Nord grunden.
Når omdannelsen af Sygehus Nord er realiseret, er det planen, at Hasserisgade skal være åben for alle trafikformer for at kunne håndtere den mer-trafik, der genereres fra den nye anvendelse af Sygehus Nord grunden. Vi har derfor vurderet, at vi allerede nu genåbner Hasserisgade for alle trafikformer; bil, cykel og kollektiv trafik i begge retninger.
Alternativet havde været, at vi i den mellemliggende periode enten lukker Hasserisgade helt for biltrafik (undtaget kollektiv trafik og cykeltrafik), eller lukker Hasserisgade for biltrafik dog med tilladelse til højresvingende trafik fra Vesterbro (og med en åbning for kollektiv trafik og cykeltrafik). 

Vores evaluering af forsøget viser, at ulemperne ved en lukning – med fokus på bl.a. omvejskørsel, kapacitet på vejnettet og forholdene for bløde trafikanter på de øvrige veje – simpelthen vurderes at være for store, sammenlignet med de gevinster, der er ved lukningen, ift. bedre flow på Vesterbro og bedre forhold for bløde trafikanter på Hasserisgade.
For at fastholde det bedre trafikflow, som har været resultatet af forsøget, ønsker vi at opgradere krydset med en fuld trafikstyring, hvilket vil kunne tilpasse signalet til den aktuelle mængde trafik på Vesterbro’ – fortæller rådmanden.

Krydset ved Hasserisgade forventes at være genåbnet for alle trafikformer omkring 1. maj 2023, når der er ændret på skiltning og afmærkning omkring krydset, mens en opgradering til fuld trafik-styring vil tage yderligere 6 uger.  

Kilde: Aalborg Kommune 

DEKLARATION
Klik her for at se hele deklarationen.
Relaterede nyheder
Kontakt info
Pressenævnet
Tilmeldt pressenævnet siden 25. maj 2011
Tip os
Annoncer
CVR
43545841 - MinByDanmark ApS
Licens
Kontakt