Succes med at styrke børns læselyst

2 oktober, 2022 | 11:00
Mere end 80.000 børn i Danmark har i år fået adgang til nye BOGglad-bogsamlinger. Samtidig har nye samarbejder mellem biblioteker, daginstitutioner og fritidsordninger gjort bøgernes verden til en mere integreret del af børnenes hverdag.
Billedetekst: Foto: Mikael Schlosser

Kulturministeriet understøtter og igangsætter løbende udviklingsprojekter og indsatser, der skal fremme arbejdet med børns læselyst og adgang til oplevelser med litteratur. To af de seneste indsatser er BOGglad og ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud”. Tilsammen har de to indsatser uddelt 30 millioner kroner til bogsamlinger og læselystaktiviteter til glæde for tusindvis af børn.

80.000 børn får adgang til nye bøger

Med BOGglad-indsatsen er godt 160.000 nye bøger kommet ud i mere end 2.000
vuggestuer, dagplejer, børnehaver, fritids- og klubtilbud i år. Mere end 80.000 børn i alderen 0-12 år får derfor i år glæde af de nye bogsamlinger. Det viser tallene fra en midtvejs-evaluering af indsatsen.

At bøger er tilgængelige og befinder sig dér, hvor børnene er, har en afgørende betydning for børns interesse for bøger og læsning. Det viser evalueringen af den anden indsat, ”Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud”, der også peger på, at det er vigtigt, at de voksne aktivt rammesætter bøgerne for børnene.

Dermed viser der sig en synergi indsatserne imellem, når tilgængelighed kobles med aktiviteter og fysiske rammer, der kan vække børnenes nysgerrighed og appetit på bøger. I fritidsordningerne har samarbejdet med folkebiblioteket mange steder resulteret i, at bøgernes verden og fritidslæsning er blevet en integreret del af fritidsordningernes aktiviteter. Bøgernes historier bliver eksempelvis afsæt for lege og andre kreative aktiviteter.

Over 600 nye samarbejder mellem bibliotek og institutioner

Både indsatsen i skolernes fritidstilbud og BOGglad har skabt frugtbare og motiverende samarbejder for både biblioteker og institutioner. Samarbejdet mellem institutionerne i de involverede kommuner har ifølge evalueringerne dannet grobund for læring og nye kompetencer hos både pædagoger og biblioteksansatte.

Med BOGglad er der etableret omkring 600 nye samarbejder mellem folkebiblioteker og dag- og fritidstilbud. Det er samarbejder, som rækker ud over projektperioderne, da hele 93 procent af projekterne har valgt at fortsætte samarbejdet.

DEKLARATION
Titel:bogglad
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden