Færre fattige børn i næsten alle kommuner

Der er blevet færre fattige børn i Danmark det seneste år. Tendensen går igen i de fleste kommuner, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

ULIGHED

I tre ud af fire kommuner er antallet af relativt fattige børn faldet det seneste år. Det viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistiks registre.

Fra 2019 til 2020 er der i 72 kommuner sket et fald, i 8 kommuner er tallet uændret, mens der er sket en mindre stigning i 14 kommuner. De 4 små økommuner fremgår ikke af opgørelsen.

”Først og fremmest er det en god nyhed, at vi ser et fald i antallet af fattige børn både på landsplan og i tre ud af fire kommuner. Men man skal huske på, at vi kommer fra et rekordhøjt niveau i 2017, hvor knap 65.000 børn levede i relativ fattigdom. Vi er stadig på et højere niveau end for både fire og fem år siden,” siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Den største stigning er sket i Køge Kommune, hvor der er kommet 70 flere fattige børn end året før. Det svarer til en stigning på mere end 10 procent.

Man er fattig, hvis man har en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten i ét år. Hvis man har formue over en vis størrelse eller er studerende, tæller man dog ikke med som fattig.


Analysens hovedkonklusioner

  • Der er store kommunale forskelle i udbredelsen af børnefattigdom. I Lolland Kommune er det ét ud af cirka ti børn, hvis familie lever under fattigdomsgrænsen, mens det i Allerød er én ud af cirka 50 børn, der er fattig.
  • Året 2020 bød på et fald i antallet af fattige personer og børn i familier under fattigdomsgrænsen. Nu er der 241.700 relativt fattige personer i alt, hvoraf 56.500 er børn.
  • Særlige engangsudbetalinger af feriepenge og skattefri tilskud til overførselsmodtagere påvirker fattigdomsopgørelsen i 2020. Fraregnes engangsudbetalingerne, falder antallet af fattige børn med 4.400.
  • Opgørelsen af relativ fattigdom tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks SDG-indikator, som er udviklet til at følge op på FN’s verdensmål nummer 1 om at reducere fattigdom.
DEKLARATION
Relaterede nyheder
Følg os på facebook
Regionale nyheder
Sider i Nordjylland
Brønderslev
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Thisted
Vesthimmerland
Læsø
Frederikshavn
Rebild
Bagsiden