Særlig forskningsenhed sætter fokus på ulighed i sundhed

image001

Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital vil dokumentere og klarlægge årsagerne til ulighed i sundhed. Det sker ved oprettelsen af Dansk Center for Ulighed i Sundhed, som vil blive ledet af en af landets største kapaciteter inden for hjertesundhed. Sundhedsminister Nick Hækkerup og regionsrådsformand Ulla Astman, Region Nordjylland vil deltage i indvielsen af centret – i daglig tale DACUS, der finder sted den 12. september 2014.

Nordjylland et oplagt sted at etablere center for ulighed
Forskningsenheden er den eneste af sin art i Danmark. Baggrunden for oprettelsen er, at mennesker med kort uddannelse og lavt lønniveau har en højere dødelighed end den øvrige befolkning.

– Det er helt naturligt, at vi her på Aalborg Universitetshospital har et særligt fokus på dette område. Region Nordjylland er blandt de områder i Danmark, som har en høj andel af borgere med korte uddannelser og lav indkomst og vi ved, at det har indflydelse på helbredet. Nylige tal fra Statens Institut for Folkesundhed dokumenterer blandt andet, at dødeligheden efter blodprop i hjertet er højere i Region Nordjylland end i det øvrige Danmark. Med DACUS vil vi knække koden til at forstå, hvordan vi sikrer, at gruppen af borgere med kort uddannelse og lav indkomst også kan få lange og gode liv, siger klinikchef Carl-Otto Gøtzsche, Klinik Hjerte-Lunge og en af initiativtagerne til centret.

Vil bruge erfaringer fra telemedicin og hjerterehabilitering
Center for Ulighed i Sundhed vil i samarbejde med de nordjyske kommuner og almen praksis indsamle data og dele erfaringer på tværs af sektorer og fagligheder. Planen er blandt andet at sætte forskningsprojekter i gang, der skal give ny viden og redskaber til at ændre på forholdene.

– For eksempel afhænger overlevelsen efter alvorlig hjertesygdom naturligvis af den behandling, man kan levere på sygehusene. Men en mindst lige så vigtig del foregår faktisk efter udskrivelsen til hjemmet. Her står patienten pludselig på egne ben og skal selv huske at tage vigtig medicin og måske omlægge sin livsstil. Det har mange ikke overskuddet til, og vi skal blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe dem, siger overlæge, professor, dr. med. Mogens Lytken Larsen, der står i spidsen for det nyetablerede center.

Mogens Lytken Larsen er en af landets største kapaciteter inden for hjertesundhed. Han har mange års erfaring med forebyggelse og rehabilitering af hjertesygdomme og er bl.a. tidligere forskningschef i Hjerteforeningen.

Processen med at etablere centret har stået på et års tid, og man vil trække på og videreudvikle de erfaringer, der er gjort på universitetshospitalet, i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner omkring blandt andet rehabiliteringsprogrammer for hjertepatienter, telemedicin og Telecare Nord-projektet for KOL-patienter.

Er i tråd med regeringens sundhedsudspil
Regeringen har i sin nyligt offentliggjorte strategi for danskernes sundhed for de næste fire år afsat 5 mia. kroner til at forbedre danskernes sundhed. Og her er det overordnede mål, at alle danskere skal have den bedste behandling i sundhedsvæsenet.

Regionsrådsformand Ulla Astman, der også er formand for Danske Regioner Sundhedsudvalg, glæder sig over, at der både på landsplan og på regionalt plan nu for alvor sættes fokus på de ressourcesvage borgere og deres helbred.

– Ulighed i sundhed er et stort problem. Selvom sygehusene er blevet gode til at diagnosticere og behandle mange alvorlige sygdomme, må man konstatere, at sundhedsvæsenet ikke formår at række ud til alle borgere. Jeg håber, at vi med det nye center kan opnå større viden på området, og at det kan blive en slags testcenter for ideer til at bringe sygehusenes faglighed i spil i kommunerne, siger Ulla Astman.

Indvielsen af Center for Ulighed i Sundhed finder sted i Medicinerhusets Auditorium, Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital fredag den 12. september kl. 13.30 – ca. 15.30. Sundhedsminister Nick Hækkerup ankommer kl. 13.30 og vil blive modtaget af regionsrådsformand Ulla Astman og vist rundt i Medicinerhuset inden arrangementet i Auditoriet, som vil begynde omkring kl. 13.45.

Kommentarer

kommentarer

Be the first to comment on "Særlig forskningsenhed sætter fokus på ulighed i sundhed"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*