Region Nordjylland i forandring

Mange medarbejdere i Region Nordjylland oplever forandringer og omstruktureringer, men på bundlinjen er Regionen fortsat en god arbejdsplads i udvikling ifølge personaleårsberetning for 2013.

2013 har budt på omstruktureringer og omlægning af arbejdet på især sygehusene i Region Nordjylland. Det har været med til at præge personaleårsberetningen Personale i tal – 2013.

– Vi har en sund region, hvor organisationen løser dets opgaver med bravour. Vi ser samtidig inden for næsten alle dele af organisationen en eller anden forandring, hvor medarbejdere ændrer arbejdsrutiner, giver nye behandlingsmuligheder og service til borgere eller får nye ledelser. Det er en Region i forandring og bevægelse, og det vil være givet også de kommende år, siger Ulla Astman, regionsrådsformand.

Region Nordjylland ændrede sidste år organiseringen af ledelserne på sygehusene med det formål at skabe bedre patientforløb. Ændringen har ifølge årsberetningen også præget den sociale kapital, som er steget med 7 point til 75 ud af 100. Den sociale kapital bliver målt på, hvor godt et samarbejde organisationen har mellem medarbejdere og ledelse.

I en tværgående tilfredshedsmåling regionerne i mellem scorer Region Nordjylland også et stykke over gennemsnittet på alle syv spørgsmål. Især er man tilfreds med arbejdspladsen som helhed.

Stabilt antal plejepersoner
I forhold til de øvrige regioner, har Region Nordjylland også det laveste sygefravær, som faldt en smule fra 2012 til 2013. Samtidig med, at der har været fokus på omstruktureringer og besparelser, så er summen af antallet af fx plejepersonale det samme i 2013 som året før.

Der er dog sket en forskydning inden for plejegruppen gennem de seneste år, hvor antallet af social- og sundhedsassistenter er faldet, mens antallet af sygeplejersker er steget. Fra 2012 til 2013 blev der cirka 50 færre social- og sundhedsassistenter, mens antallet af sygeplejersker steg med cirka 80.

– For at fjerne den tvivl jeg ofte høre, vil jeg slå fast, at vi har brug for social- og sundhedsassistenterne og deres kvalifikationer på sygehusene. Selvom opgaverne på sygehusene har ændret sig og altid vil være under forandring, så er der brug for både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i plejegruppen. Min fornemmelse er, at grænsen for nedskæringer på antallet af social- og sundhedsassistenter er nået. Og der skal fortsat arbejdes med at sikre en god balance, opgaveglidning mellem faggrupperne og brugen af de rigtige kompetencer til de rette opgaver, siger Ulla Astman.

Kommende år
Region Nordjylland er samtidig fortsat i den situation, at økonomien er en udfordring, når Regionen skal løse de vigtigste opgaver og indfri løfter om udredningsret og indføre ny dyr medicin osv.:

– Vi må samtidig desværre erkende, at også det kommende år vil kræve en ændret tilgang til arbejdet. Jeg tror, at vi med de rette initiativer vil se, at vi stadig er en attraktiv arbejdsplads, selvom vi må skære til, hvor vi kan for at få indfriet Regionens mål og samtidig løse bundne opgaver, siger Ulla Astman.

Regionen vil blandt andet skulle se på udgifterne til vikarforbruget, som inden for Sundhedsområdet er steget med godt 17 procent – fra 82,2 mio. kr. i 2012 til 96,4 mio. kr. i 2013.

Et eksempel på en tværgående spareøvelse var aftalen mellem Danske Regioner og Regeringen, som aftalte at antallet af administrative medarbejdere skulle falde med 5 procent i perioden 2010 til 2013. Den øvelse nåede Region Nordjylland i mål med som den eneste region.

 

 

 

Kommentarer

kommentarer

Be the first to comment on "Region Nordjylland i forandring"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*