Nordjysk direktør vil samle Nordens kulturliv

Lasse Rich Henningsen er netop blevet valgt til posten som formand for Nordisk Konserthusråd

Båndene mellem nordiske koncerthuse skal gøres endnu stærkere, og samarbejdet skal stikke dybere.

Sådan lyder den overordnede vision fra Lasse Rich Henningsen, nyvalgt formand i NKR, Nordisk Konserthusråd, der er en sammenslutning af eksklusive venues i Norden.

“Vi har til sammen rigtig meget viden, erfaring og netværk, som vi kan dele. Gør vi det på en intelligent måde, så kan vi både løfte niveauet for de enkelte venues, og vi kan stå stærkere som et samlet Norden på kulturområdet. Rundt om bordet i Nordisk Konserthusråd sidder stærke kompetencer med forskellige specialer, men med groft sagt identiske opgaver i de respektive koncerthuse. Land for land er vi ikke mange, men på tværs af landegrænserne i Norden står vi meget stærkt, hvorfor Nordisk Konserthusråd er en ressource både indadtil og udadtil” siger han.

Det er endvidere oplagt at samarbejde også på projektniveau. Et nyligt eksempel på dette er den række filmkoncerter med Harry Potter-filmene, som NKR har medvirket til at bringe ud til koncerthuse i hele Norden.

“Vi skal samarbejde om ambitiøse kunstneriske projekter på tværs af landegrænser” siger Lasse Rich Henningsen.

Lasse Rich Henningsen står til daglig i front for ét af landets bedst drevne kulturhuse, og han ser frem til i højere grad at være med til at definere et samlet Norden på kulturområdet.

“I Musikkens Hus stræber vi hele tiden efter at gøre tingene endnu bedre, så vi ser frem til både at modtage og give viden og erfaringer videre, eksempelvis inden for fundraising, som de seneste år er blevet et grundvilkår inden for kulturlivet” siger han.

 

Konkret vidensdeling

Det er centralt for den nyvalgte formand, at samarbejdet i NKR i højere grad skal resultere i konkret vidensdeling mellem medlemmerne. Emner med relevans for alle medlemmer skal drøftes i plenum.

“Der skal opdyrkes en kultur, hvor det bliver naturligt at dele ud af sine erfaringer eksempelvis inden for emner som beredskab og sikkerhed” siger han.

Men også i forhold til det organisatoriske setup er der erfaringer, som kan være til gensidig glæde og gavn, økonomisk og menneskeligt.

“I Musikkens Hus kan vi blandt andet byde ind med vores positive erfaringer med en organisatorisk gearing, der omfatter såvel fastansatte som timelønsansatte studerende. En ansættelse er ikke bare et spørgsmål om at finde en person, der passer ind i den faglige profil. Der er jo uendelige muligheder for at bringe merværdi ind i ansættelsen, når jobbet samtidig giver menneskelig værdi for den ansatte. Det medfører et ekstra engagement, som vores gæster i Musikkens Hus kan mærke” siger Lasse Rich Henningsen.

 

NKR har i forvejen 15 af Nordens mest toneangivende venues i medlemsskaren, men den nye formand vil arbejde for at få endnu flere med.

Lasse Rich Henningsen tiltrådte som formand ved Nordisk Konserthusråds årsmøde fredag 28. april 2017.

 

Om Nordisk Konserthusråd

 

  • NKR er en uformel sammenslutning af de største koncert- og kulturhuse i Danmark, Grønland, Færøerne, Island, Finland, Norge og Sverige.
  • Der er p.t. 15 venues med tilsammen over 20.000 sæder samlet i NKR.
  • NKR virker gennem sit netværk af medlemshusenes direktører.
  • NKR har til formål at varetage og fremme de nordiske koncerthuses fælles interesse inden for det faglige, arrangementsmæssige og økonomiske område. Medlemmer er forpligtiget til at samarbejde om at fremme kulturlivet i Norden.
  • Sammenslutningen tæller de enkelte nationers største koncert- og kulturhuse, som for de store byers vedkommende typisk rummer mere end 1.000 sæder, og som danner ramme for de største nationale eller regionale kulturbegivenheder. Husene rummer typisk ét eller flere faste ”resident ensembles” eller tilbagevendende større begivenheder som f.eks. nationale/regionale symfoniorkestre, festspil, opera/ballet/teater, musicals mv.

Kommentarer

kommentarer

Be the first to comment on "Nordjysk direktør vil samle Nordens kulturliv"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*