Friluftsrådet støtter byhaver på Huset i Hasserisgade

Var man kørt forbi Hasserisgade 10 for 100 år siden, ville man kunne se fattiglemmer arbejde i køkkenhaverne der grænsede op til fattiggårdens Sct. Jørgens Gårds østlige arealer. En meget fjern fortid, men inden for en overskuelig fremtid skulle det dog være muligt at se folk svinge river og plukke jordbær på arealerne igen, omend under nogle lidt mere frivillige omstændigheder.

Friluftsrådet har nemlig givet Huset i Hasserisgade et tilskud på 61.000,- til at anlægge 15 byhaver på dét areal hvor der tidligere i fattiggårdens tid var køkkenhave, og som i dag er under udvikling til at blive et mere åbent og tilgængelig område.

Stedet skal inden for kort tid transformeres til et aktivitetsstrøg, der binder den lidt lukkede bydel bedre sammen og åbner op for et areal med direkte adgang til blandt andet Husets spillested og Husets værksteder, samt en lille café, hvor du kan købe en kop kaffe, og lidt sund vegetarisk og økologisk frokost.

Og netop Husets arbejde med økologi og vegetarisk mad har været udgangspunkt for at tænke byhaver ind som en del af det areal som nu er under udvikling.

Vi synes at anlæggelsen af byhaver skaber en god ideologisk forlængelse af de ting som vi i Huset ellers har arbejdet med det seneste år. Bæredygtighed, økologi og sundhed som har været et fast tema i udviklingen af blandt andet vores cafédrift samt i forhold til eksempelvis bæredygtighedsmarked, virker for os meget naturligt som grundlag for nogle af de nye initiativer indenfor brugerdrevne aktiviteter som vi gerne vil fremme. Og så bliver det selvfølgelig også en enormt hyggelig tiltag til et område, der i dag nærmest ikke er offentlig tilgængelig, men som inden for de kommende måneder vil åbne sig op og skabe et rekreativt og aktivt ånderum i en del af byen, hvor man ellers bare cykler eller kører forbi, ” siger Kulturhusleder Michael Falk Marino.

Byhaverne vil snarligst blive udloddet og Huset håber på at ramme så bred en befolkningssammensætning som muligt, når havelodderne skal have brugere til at plante og dyrke. Blandt andet derfor er både De Grønne Agenter og frivillige fra Dansk Flygtningehjælp involveret i udformeningen af projektet.

Vores idé er at der som udgangspunkt skal være 5 af haverne som er øremærket til flygtninge og invandrere. Ikke fordi at byhaverne på nogen måde skal være et integrationsprojekt, men mere fordi vi gerne vil skabe et forum, hvor man kan dele erfaringer og viden på kryds og tværs af forskelligheder og kulturer. Vi håber også at kunne få både studerende, pensionister og børnefamilier ind som brugere i fællesskabet og håber selvfølgelig at det bliver så stor en succes, at vi med tiden kan anlægge endnu flere havelodder“.

Pengene fra Friluftsrådet er øremærket til opførelsen af højbede i bæredygtigt lærketræ, økologisk jord til at fylde i højbedene og udgifter til anlægsarbejde.
Huset regner med at anlægge haverne hurtigst muligt, så der kan plantes og dyrkes allerede sommer.

Kommentarer

kommentarer

Be the first to comment on "Friluftsrådet støtter byhaver på Huset i Hasserisgade"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*